این یوپی اس (ups) که گاهی بنام تبدیل مضاعف (double conversion) نیز نامیده می شود، بهترین نوعی نیست که شما […]

(double conversion UPS(Online UPS

این یوپی اس (ups) که گاهی بنام تبدیل مضاعف (double conversion) نیز نامیده می شود، بهترین نوعی نیست که شما […]

ادامه مطلب
فرورزونانت در یو پی اس ups ، بهبودی در طراحی یو پی اس Standby به حساب می آید. همانند یو […]

فرورزونانت

فرورزونانت در یو پی اس ups ، بهبودی در طراحی یو پی اس Standby به حساب می آید. همانند یو […]

ادامه مطلب
یو-پی-اس با اینورتر غیر فعال آماده به کار ( Stand-by Ups) یو-پی-اس استندبای ساده ترین و ارزانترین نوع ups میباشد. […]

Stand-by Ups

یو-پی-اس با اینورتر غیر فعال آماده به کار ( Stand-by Ups) یو-پی-اس استندبای ساده ترین و ارزانترین نوع ups میباشد. […]

ادامه مطلب
Line-Interactive Ups ها به لحاظ طراحی با تمام مدلهای standby متفاوت می باشند. در این مدل شارژر باتری مستقل، اینورتر […]

Line-Interactive Ups 

Line-Interactive Ups ها به لحاظ طراحی با تمام مدلهای standby متفاوت می باشند. در این مدل شارژر باتری مستقل، اینورتر […]

ادامه مطلب
اکثر مردم میدانند که یو پی اس (UPS) وجود دارد ولی به نظر میرسد که آنها فکر می کنند فقط […]

انواع یو پی اس

اکثر مردم میدانند که یو پی اس (UPS) وجود دارد ولی به نظر میرسد که آنها فکر می کنند فقط […]

ادامه مطلب
الکتریسیته هایی که شرکت برق توزیع می کند به شکل جریان متناوب است درحالیکه برق مورد نیاز شارژ باتری های […]

تبدیل برق متناوب به مستقیم

الکتریسیته هایی که شرکت برق توزیع می کند به شکل جریان متناوب است درحالیکه برق مورد نیاز شارژ باتری های […]

ادامه مطلب
با توجه به اینکه انرژی ظاهری در یو پی اس ups مشخصه اصلی این سیستم می باشد (ولت- آمپر) در […]

تعاریف انرژی واقعی و انرژی ظاهری در یو پی اس ups

با توجه به اینکه انرژی ظاهری در یو پی اس ups مشخصه اصلی این سیستم می باشد (ولت- آمپر) در […]

ادامه مطلب
جریان یو پی اس به دو طریق(ACوDC) تولید می شود که هر کدام از آنها در موقعیت های مختلف(قابل تبدیل […]

جریان مستقیم و متناوب در یو پی اس

جریان یو پی اس به دو طریق(ACوDC) تولید می شود که هر کدام از آنها در موقعیت های مختلف(قابل تبدیل […]

ادامه مطلب
قبل از وارد شدن به جزئیات کارکرد این سیستم یو پی اس ups، بد نیست که نگاه سریعی به ساختار […]

چکیده ای از سیستم یوپی اس UPS

قبل از وارد شدن به جزئیات کارکرد این سیستم یو پی اس ups، بد نیست که نگاه سریعی به ساختار […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید