حالت های مختلف تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق برای تابلو سیستم اعلام حریق می توان سه وضعیت عادی، عیب و […]

حالت های مختلف تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

حالت های مختلف تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق برای تابلو سیستم اعلام حریق می توان سه وضعیت عادی، عیب و […]

ادامه مطلب
برای اجرای مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق مراحل زیر را باید طی کرد . سيم کشي سیستم اعلام […]

مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق

برای اجرای مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق مراحل زیر را باید طی کرد . سيم کشي سیستم اعلام […]

ادامه مطلب
با توجه به وظیفه حساس و مهم سیستم اعلام حریق، باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن در […]

نگهداری سیستم اعلام حریق

با توجه به وظیفه حساس و مهم سیستم اعلام حریق، باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن در […]

ادامه مطلب
نکات مربوط به “آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق” به شرح ذیل می باشد: الف- نکات مربوط به آژیرها […]

نکات مربوط به آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق

نکات مربوط به “آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق” به شرح ذیل می باشد: الف- نکات مربوط به آژیرها […]

ادامه مطلب
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که به راحتی قابل مشاهده باشند. تابلوی مرکزی معمولا در ورودیها […]

نکاتی از تابلو و آشکارساز اعلام حریق

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که به راحتی قابل مشاهده باشند. تابلوی مرکزی معمولا در ورودیها […]

ادامه مطلب
برای سهولت، سرعت و دقت در تشخیص محل وقوع حریق، به ویژه در ساختمانهای بزرگ،باید ساختمان را به مناطق کوچکتر […]

نکاتی در طراحی زون بندی سیستم اعلام حریق

برای سهولت، سرعت و دقت در تشخیص محل وقوع حریق، به ویژه در ساختمانهای بزرگ،باید ساختمان را به مناطق کوچکتر […]

ادامه مطلب
در انتخاب دتكتور اعلام حریق براي استفاده در محل خاص، به دليل اينكه دتكتور بايد فرق بين آتش و آتش‌سوزي […]

انتخاب دتكتور

در انتخاب دتكتور اعلام حریق براي استفاده در محل خاص، به دليل اينكه دتكتور بايد فرق بين آتش و آتش‌سوزي […]

ادامه مطلب
1ـ مراکز سیستم اعلام حریق بايد از نوع مراقبت دائم باشد به گونه‌ايي كه عمل يكي از دتكتورها باعث به […]

نكاتي در مورد سيستم اعلام حريق

1ـ مراکز سیستم اعلام حریق بايد از نوع مراقبت دائم باشد به گونه‌ايي كه عمل يكي از دتكتورها باعث به […]

ادامه مطلب
اصلی ترین و مهمترین قسمت سیستم اعلام حريق، تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق اســت.این سیستم که وظیفه ارتباط بین […]

انواع تابلو کنترل مرکزی(Fire Alarm Control Panel)

اصلی ترین و مهمترین قسمت سیستم اعلام حريق، تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق اســت.این سیستم که وظیفه ارتباط بین […]

ادامه مطلب
تجهیزات سیستم اعلام حریق به اجزاي زیرتقسیم می شوند: 1-تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها ) 2-تجهیزات اعالم کنندة حریق ( فالشرها […]

تجهیزات سیستم اعلام حریق

تجهیزات سیستم اعلام حریق به اجزاي زیرتقسیم می شوند: 1-تجهیزات تشخیص حریق (آشکارسازها ) 2-تجهیزات اعالم کنندة حریق ( فالشرها […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید