انرژی خورشیدی که به سطح زمین می رسد تشعشعات فرازمینی (تشعشع خورشیدی) نامیده می شود. آهنگ رسیدن انرژی فرا زمینی […]

تشعشعات خورشیدی

انرژی خورشیدی که به سطح زمین می رسد تشعشعات فرازمینی (تشعشع خورشیدی) نامیده می شود. آهنگ رسیدن انرژی فرا زمینی […]

ادامه مطلب
انواع گوناگونی از تقسیم بندی در زمینه سلول های خورشیدی انجام می شود. تقسیم بندی سلول های خورشیدی که سلول […]

تقسیم بندی سلول های خورشیدی

انواع گوناگونی از تقسیم بندی در زمینه سلول های خورشیدی انجام می شود. تقسیم بندی سلول های خورشیدی که سلول […]

ادامه مطلب
بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه در سیستم های برق خورشیدی (فتوولتائیک) مهم ترین مسئله بر سر راه توسعه و […]

برآورد هزینه سیستم های برق خورشیدی

بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه در سیستم های برق خورشیدی (فتوولتائیک) مهم ترین مسئله بر سر راه توسعه و […]

ادامه مطلب
در مقایسه سیستم های خورشیدی ،سیستم های مستقل تنها منبع تامین کننده انرژی سیستم فتوولتائیک است. در سیستم های متصل […]

مقایسه سیستم های خورشیدی مستقل، متصل و هیبرید با یکدیگر

در مقایسه سیستم های خورشیدی ،سیستم های مستقل تنها منبع تامین کننده انرژی سیستم فتوولتائیک است. در سیستم های متصل […]

ادامه مطلب
عوامل طبیعی همچون نور خورشید،سایه، جریان باد، دما، برف بر عملکرد سلول های خورشیدی تاثیر میگذارند که تاثیر هر یک […]

عوامل طبیعی موثر بر عملکرد سلول های خورشیدی

عوامل طبیعی همچون نور خورشید،سایه، جریان باد، دما، برف بر عملکرد سلول های خورشیدی تاثیر میگذارند که تاثیر هر یک […]

ادامه مطلب
در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های مختلف استفاده می شود که عبارت اند از: 1)استفاده از انرژی […]

کاربردهای انرژی خورشیدی

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های مختلف استفاده می شود که عبارت اند از: 1)استفاده از انرژی […]

ادامه مطلب
انرژی فتوولتائیک به تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فوتوولتائیک گفته می شود که به طور معمول […]

انرژی فتوولتائیک

انرژی فتوولتائیک به تبدیل نور خورشید به الکتریسیته از طریق یک سلول فوتوولتائیک گفته می شود که به طور معمول […]

ادامه مطلب
امروزه بشر در اثر پیشرفت های علمی در زمینه های گوناگون نیاز روزافزونی به انرژی پیدا کرده است این امر […]

مقدمه ای از سلول خورشیدی

امروزه بشر در اثر پیشرفت های علمی در زمینه های گوناگون نیاز روزافزونی به انرژی پیدا کرده است این امر […]

ادامه مطلب
در کل نیاز انسان به انرژی خورشیدی غیر قابل انکار است. نور خورشید باعث رشد همگی گیاهان شده و آب […]

تاریخچه ای از سلول های خورشیدی

در کل نیاز انسان به انرژی خورشیدی غیر قابل انکار است. نور خورشید باعث رشد همگی گیاهان شده و آب […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید