با افتخار اعلام میداریم شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو متنوع ترین نوع خدمات به خصوص در زمینه تعمیرات و نگهداری […]

تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ

با افتخار اعلام میداریم شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو متنوع ترین نوع خدمات به خصوص در زمینه تعمیرات و نگهداری […]

ادامه مطلب
در رابطه با تاريخچه تجهيزات ايمنى علائم الکتریکی میتوان گفت بـراى اولين بار در سال ١٨٢٥ به فـردى سوار بر […]

مقدمه اى از علائم الكتريكى

در رابطه با تاريخچه تجهيزات ايمنى علائم الکتریکی میتوان گفت بـراى اولين بار در سال ١٨٢٥ به فـردى سوار بر […]

ادامه مطلب
استفاده از سیستمهاي هوشمند کنترل ترافیک در راستاي بالا بردن سطح ایمنی ، دقت و سرعت در تمامی زمینه هاي […]

سیستمهاي کنترل بر پایه ارتباطات CBTC

استفاده از سیستمهاي هوشمند کنترل ترافیک در راستاي بالا بردن سطح ایمنی ، دقت و سرعت در تمامی زمینه هاي […]

ادامه مطلب
“انواع مدارراه” از نظر نوع جريان الكتريكي به “مدارراه فرکانسی”،”مدارراه ایمپالسی”،”مدارراه جریان متناوب”،”مدارراه جریان مستقیم” تقسيم بندي مي شوند. مدارراه […]

انواع مدارراه

“انواع مدارراه” از نظر نوع جريان الكتريكي به “مدارراه فرکانسی”،”مدارراه ایمپالسی”،”مدارراه جریان متناوب”،”مدارراه جریان مستقیم” تقسيم بندي مي شوند. مدارراه […]

ادامه مطلب

آشكارسازی قطار در شبکه ریلی

امروزه در دنيا به واسطه بهره گيري از سيستمهاي نوين علائم(سیگنالینگ) و ارتباطات، شاهد تسهيل در امر رفت آمد قطار [...]ادامه مطلب

علائم ( سیگنالینگ )

علائم(سیگنالینگ) “ شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو،(خدمات) ” به دلیل حضور در صنعت حمل و نقل ریلی و آگاهی از مسائل آن [...]ادامه مطلب

تماس بگیرید