ماشین سوزن   ماشین سوزن (point machine) در صنعت ریلی دستگاهی الکترومکانیکی می باشد. این دستگاه در ناحیه، دوراهه خطوط […]

ماشین سوزن (point machine)

ماشین سوزن   ماشین سوزن (point machine) در صنعت ریلی دستگاهی الکترومکانیکی می باشد. این دستگاه در ناحیه، دوراهه خطوط […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید