خدمات

تیم تخصصی شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(TEMT) از توان و تجربه بالایی در امور مهندسی وهماهنگی و مدیریت عملیات در سیستم سیگنالینگ بخش حمل و نقل ریلی، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، اتوماسیون صنعتی و منابع تغذیه صنعتی برخوردار است. ما همچنین طیف گسترده ای از خدمات مهندسی برق، تعمیر و نگهداری آن به مشتریان ارائه می دهیم.

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(TEMT)

این شرکت آمادگی دارد که با تکیه بر توان متخصصین خود کلیه نیازهای شما را در زمینه امور فنی و مهندسی برق در زمینه سیستم سیگنالینگ بخش حمل و نقل ریلی، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، اتوماسیون صنعتی و منابع تغذیه صنعتی به انجام رساند.

اسکادا و مانیتورینگ

Scada & Monitoring

یک توضیح مختصر در مورد اسکادا و مانیتورینگ

انتقال دیتا

Data Transfer

یک توضیح مختصر در مورد انتقال دیتا

علائم ( سیگنالینگ )

Signaling

یک متن مختصر در مورد این خدمات …

منابع تغذیه صنعتی

ups

توضیح مختصر در مورد ups

مدیریت هوشمند ساختمان

BMS

متن کوتاه در مورد  مدیریت هوشمند ساختمان

انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

Transmission and distribution of electrical energy

توشیح مختصر در مورد انتقال و توزیع انرژی الکتریکی

تماس بگیرید