نام محصول

GOT1000

توضیحات

GOT1000

HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی دارای طیف وسیع، در سایزهای مختلف و قابلیت های متفاوت می باشند.

سری HMI های  GOT1000 در 6 گروه کاری تولید گردیده است و به شرح زیر می باشد:

GT15  ، GT12 ، GT11، GT10 و GT16 که دارای نمایشگرهایی در سایز های مختلف

GT10
این گروه از HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک فقط در سایزهای استاندار 3/7 و 4/5 اینچ با پورتهای ارتباطی RS-232، RS-485 و RS-422 ارائه می گردد.

GT11
این گروه از HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک فقط در سایز استاندار 5/7 اینچ که مختص دستگاه سازها می باشد، ارائه می گردد.

GT12
این گروه از HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک دارای نمایشگرهایی با 2 سایز 8/4 و 10/4 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-422/485 ،RS-232 ،Ethernet و USB می باشد.

GT15
این گروه از HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک دارای نمایشگرهایی با سایزهای 5/7 ، 8/4 ، 10/4 ، 12/1 و 15 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-232 وUSB می باشد.

GT16
این گروه از HMI های سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک دارای نمایشگرهایی با سایزهای 5/7 ، 8/4 ، 10/4 ، 12/1 و 15 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-422/485 ، RS-232 ،USB و Ethrnet می باشد.

MITSUBISHI HMI SERIES GOT1000

با توجه به نوسانات قیمت از کارشناسان شرکت قیمت روز را استعلام نمایید.

021-55437517

021-55401674

GOT1000

تماس بگیرید