نام محصول

Digital Input

توضیحات

(Digital Input)کارت های ورودی PLC سری Q میتسوبیشی الکتریک(Mitsubishi Electric) دارای ماژول هایی با تعداد ورودی 8، 16، 32 و 64 می باشد.

دارای طراحی زیبا و کم حجم

دارای زمان انجام دستورات بسیار کوتاه 0.1ms

دارای دو مدل ترمینالی و پینی (کانکتور 40 پین)

طراحی کانکتور 40 پین برای کارت های با تعداد ورودی بالا

 

Model

Digital Input

Input points

Voltage Input Range

Rsponse time

Common Terminal Arrangement

Common Terminal Arrangemen

W

H

D

QX10

16

100-120 VAC

20 ms

16

27.4

98

90

QX10-TS

16

100-120 VAC

20 ms

16

27.4

98

90

QX28

8

100-120 VAC

20 ms

8

27.4

98

90

QX40

16

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

16

27.4

98

90

QX40-TS

16

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

16

27.4

98

90

QX40-S1

16

24 VDC

0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

16

27.4

98

90

QX40H

16

24 VDC

0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

8

27.4

98

90

QX41

32

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX41-S1

32

24 VDC

0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

32

27.4

98

90

QX41-S2

32

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX42

64

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX42-S1

64

24 VDC

0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

32

27.4

98

90

QX50

16

48 VAC/DC

20 ms

16

27.4

98

90

QX70

16

5-12 VDC

1/5/10/20/70 ms

16

27.4

98

90

QX70H

16

5 VDC

0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

8

27.4

98

90

QX71

32

5-12 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX72

64

5-12 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX80

16

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

16

27.4

98

90

QX80-TS

16

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

16

27.4

98

90

QX80H

16

24 VDC

0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

8

27.4

98

90

QX81

32

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX81-S2

32

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX82

64

24 VDC

1/5/10/20/70 ms

32

27.4

98

90

QX82-S1

64

24 VDC

0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

32

27.4

98

90

QX90H

16

5 VDC

0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms

8

27.4

98

90

Digital Input

تماس بگیرید