نماینده فروش HMI

شرکت اتوماسیون صنعتی PLC در زمینه فروش PLC، اجرای پروژه اتوماسیون صنعتی PLC ، دانلود نرم افزار plc ،فروش PLC Mitsubishi، فروش PLC Omron، قیمت PLC،  کابل برنامه نویسی PLC، نماینده فروش PLC، نماینده فروش HMI ، جهت مشاوره:02155437517-02155401674

اتوماسیون در زبان یونان باستان به معنی خود فرمان است. روباتیزه کردن یا اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation) به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی)مثالً کامپیوتر( به منظور هدایت و کنترل ماشین آالت صنعتی و پروسه های تولید است. اتوماسیون یك گام فراتر از مكانیزه کردن است. اتوماسیون از جهت معنایی “کنترل و هدایت دستگاهی بطور خودکار” میباشد. اتوماسیون به منظور بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل مانند سیستم کنترل عددی، سیستم کنترل منطقی قابل برنامه ریزی و دیگر سیستم‌های کنترل صنعتی، مکانیکی و الکترونیکی به کمک رایانه ها برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود، که هدف از آن، کاهش نیاز به دخالت انسان است. مكانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه هایی که ایشان را برای انجام بهتر کارشان یاری میرساند .نمایان ترین و شناخته شده ترین بخش اجرای پروژه اتوماسیون صنعتی PLC ، ربات های صنعتی هستند . در حیطه صنعتی سازی اتوماسیون قدم بعدی مكانیزه سازی است. به این شكل که مكانیزه سازی،ماشین را جایگزین نیروی فیزیكی انسان می کند فیزیكی و اتوماسیون نقش احساس و مجری بودن مستقیم انسان در صنعت را به شكل چشمگیری کاهش می دهد. تنها کاربرانی که در این سیستم ها در پروسه تولید شرکت دارند،ناظرانی هستند که به آنها مهندسین ساکن می گویند.(نماینده فروش HMI)

نمایش 1–16 از 18 نتایج