باتری

مهمترین حفاظت یوپی اس یا شارژر از تجهیزات الکتریکی جلوگیری از قطعی تغذیه تجهیزات در زمان قطعی برق شبکه یا برق شهر می باشد و این عمل با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری های متصل به یوپی اس(باتری های ups) انجام میگیرد.

لذا استفاده از باتری مناسب در پروسه ی حفاظت از بار در درجه ی بالایی از حساسیت قرار دارد.

بیشترین گروه ها در استفاده برای یوپی اس و شارژر باتری های سیلد لید اسید موسوم به باتری های خشک و باتری های نیکل کادمیوم معروف به باتری های تر می باشند.

باتری های نیکل کادمیوم نسبت به باتری های سیلد اسید از قیمت بسیار بالاتری گاها تا پنج برابر برخوردار هستند و به همین دلیل استقبال از باتری های سیلد اسید بیشتر از باتری های نیکل کادمیوم می باشد ولی حقیقت این است که به لحاظ کارایی اصلا قابل مقایسه با باتری های سیلد اسید نمی باشند.

البته نیاز به عملیات نگهداری ماهانه و نیاز به فضای بیشتر و آلوده بودن محیط باتریخانه از دیگر معایب باتری ها و باتریخانه های نیکل کادمیوم می باشند و در نقطه ی مقابل بی نیاز بودن از عملیات نگهداری و قیمت ارزان تر و فضای کمتر از مزیت های باتری های خشک یا سیلد اسید می باشند.

نمایش یک نتیجه