شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو”telo” با توجه به تجربه خود در زمینه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، هوشمند سازی ساختمان BMS آمادگی ارائه بهترین خدمات توسط کارشناسان مجرب را دارد. هدف اصلي شركت انجام خدمات مهندسي مرتبط با پروژه هاي صنعت برق با حداكثر بهره وري است.

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو-شرکت تلو-شرکت فنی و مهندسی تلو

شرکت فنی و مهندسی تلو این امکان را برای کارفرما مهیا کرده تا در پروژه های گسترده فقط با یک پیمانکار قرارداد منعقد کرده و اجرای موازی تحت مدیریت یکپارچه و قابل کنترل و پایش مستمر از یک مبدا،در راستای کاهش زمان اجرا عملیات پیش نیاز صورت پذیرد. هدف اصلی شرکت انجام خدمات مهندسی مرتبط با پروژه های برق،کامپیوتر و مکانیک با حداکثر بهره وری است . در این راستا موسسین شرکت تلو اهداف کلان زیر را جهت نیل به موارد فوق در یک دوره 3 ساله مد نظر قرار داده است

1 -بالا بردن سطح رضایت کارفرما با استفاده از روشهای هماهنگ و ساختار یکنواخت در ارائه خدمات

2 -تلاش در زمینه های نوآوری و انجام پروژه های جدید در چهارچوب فعالیتهای شرکت

3 -تعهد برای برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه

4 -افزایش سطح آگاهی پرسنل موثر بر کیفیت سازمان از طریق ارایه آموزشهای مناسب و مرتبط و به روزرسانی اطلاعات

در شرکت و افزایش ارتباطات درون سازمانی در ارایه خدمات

5 -ایجاد انگیزه در پرسنل در جهت کاهش هدررفت زمان و افزایش رضایت پرسنل و نهایتا کارفرما در راستای ارتقا

فرهنگ کار مفید

از ضمینه های فعالیت این شرکت میتوان به صنعت حمل و نقل ریلی، هوشمندسازی ساختمان و اتوماسیون صنعتی اشاره نمود

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو

تماس بگیرید