بهينه سازي مصرف انرژی در هوشمندسازی ساختمان

در ساختمان های هوشمند بسياري از اعمالي كه ساكنان از روي عادت و بصورت غير ارادي انجام مي دهند توسط سيستمهاي هوشمند انجام مي گردد كه باعث صرفه جويي در زمان و هزينه ي نيروي انساني مي گردد .با بكارگيري انواع و اقسام سنسورهاي حسي در داخل و خارج ساختمان و با بكارگيري يك شبكه و سيستم واحد ميتوان بصورت تداومي و بدون درنگ اطلاعات دما، فشار رطوبت دبي هوا و ميزان اكسيژن و دي اكسيد كربن را در اختيار داشت و از آنها در جهت رسيدن به شرايط ايده آل استفاده كرد .

بهينه سازي مصرف انرژي در هوشمندسازی ساختمان

در يك ساختمان هوشمند با امكانات نرم افزاري بوجود آمده ميتوان نمودارهاي مختلفي را برحسب زمان دراختيار داشت و از آنها در جهت بهبود كيفي شرايط زيستي و حداكثر استفاده از هواي طبيعي را براي ساكنين بوجود آورد . در زمان كاركرد سيستم هوشمند، ساكنان در جهت صرفه جويي مصرف انرژي حق باز كردن پنجره ها را نخواهند داشت و در ساختمانهاي اداري قبل از اتمام ساعت كار اين سيستم بصورت اتوماتيك و متناوب شروع به خاموش كردن سيستمهاي تهويه مطبوع مي كند.در ساختمان های هوشمند با امكانات بوجود آمده مي توان در هر زمان ميزان مصرف انرژي بر پايه مصرف انرژي سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان (مبحث نوزدهم – مقررات ملي ساختمان ) بهره برد .

سیستم روشنایی

بيشترين مصرف انرژي در ساختمان توسط سيستم روشنايي بوجود مي آيد.

با هوشمندسازي اين سيستم مي توان ازاتلاف انرژي تا حد زيادي جلوگيري كرد.(با تركيب روشنايي روز و روشنايي مصنوعي به بهترين نحو و خاموش كردن چراغها در زمان بدون مصرف)

سيستمهاي ارتباطي

مديريت ساختمان امروزه برپايه و با امتيازات شبكه جهاني و كنترل ساختمان از راه دور توسط سيستمهاي ارتباطي متداول میباشد.(ساختمان های هوشمند)

با راه اندازي سايت ساختمان مورد نظر ميتوان از هر مكاني بر ساختمان احاطه داشت .(با وارد كردن شناسه كاربري و رمز عبور)

در اينگونه ساختمانها ميتوان با نصب تابلوهاي نمايشگر الكترونيكي در مكانهاي خاص ساختمان و نمايش دادن اطلاعات مختلف از سيستمهاي كنترلي ساختمان زندگي را براي ساكنين لذت بخش كرد.

تکنولوژی

در جهت كاهش هزينه هاي صنعت ساختمان و استفاده بهينه از تكنولوژي و بكارگيري فناوري ارتباطات و رايانه ، عملكرد سيستمهاي مديريت و اتوماسيون ساختمان چشمگيرتر مي گردند(ساختمان های هوشمند) كه در مجموع صرفه جويي انرژي را در بر خواهد داشت بطوريكه صرفه جويي هاي ناشي از بكارگيري اين سيستمها در مدت زمان كوتاهي موجب جبران هزينه هاي مربوطه ميشود .

سيستمهاي كنترل هوشمند داراي انعطاف بالايي خواهند بود كه ميتوان براحتي آنها را با نيازهاي مختلف منطبق نمود .

همچنين در هنگام بهره برداري براحتي ميتوان عمليات تغيير و بهينه سازي را انجام داد.(براي راهبري بهتر و كاهش هزينه هاي انرژي و كاهش هزينه هاي تعميراتي)

 

ساختمان های هوشمند-سیستم هوشمندسازی ساختمان

تماس بگیرید