کنترل ساختمان های مسکونی با knx

در تعریف کلی هوشمند سازی ساختمان با KNX می توان این چنین شرح نمود، ساختمانی که تمامی تجهیزات و المان های وابسته، دارای قابلیت کنترل و برنامه ریزی باشد و بتوان در تعامل با یکدیگر به طور یکپارچه از آن بهره برداری نمود.

دو بخش پایه دارای اهمیت در هوشمند سازی ساختمان:

به کارگیری از پروتکل های باز در طراحی

استفاده از تجهیزات مناسب در تشکیل ساختار اصلی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان با KNX

در هنگام طراحی می بایست با توجه به کاربری هر فضا در خصوص جانمایی و به کارگیری تجهیزات دقت نمود.(منطق کنترل را بر اساس المانهایی که می بایست در زیر مجموعه سیستم کنترل هوشمند قرار گیرند تعریف نمود)

سيستم کنترل روشنایی در هوشمند سازی ساختمان با KNX:

– کنترل توسط دیمر برای انواع المانهای روشنایی با توان مصرفی گوناگون

– کنترل توسط انواع سنسورهای حرکت و حضور

– قابلیت تعریف منطق زمان بندی (به کارگیری در منطق کنترل فضاهای مشاعات)

سيستم کنترل گرمایش و سرمایش در هوشمند سازی ساختمان با KNX:

– قابلیت اعمال فرمان کلیه ترموستات ها از یک نقطه در هنگام ورود و خروج.

– قابلیت اتصال به یک ترموستات خارج از فضای آپارتمان و تطبیق دمای داخل با محیط خارجی در طول شبانه روز.

– سیستم کنترل پرده های مجهز به موتورهای الکتریکی با ولتاژ 10 ولت و 114 ولت. (با تنوع نوع باز شونده به طرفین و یا بالا و پایین)

– به کارگیری سنسور تشخیص شدت روشنایی و ایجاد هماهنگی در باز و بسته شدن پرده ها.(همزمان با طلوع و غروب خورشید)

سيستم توزیع و کنترل صوت در هوشمند سازی ساختمان با KNX:

توزیع صوت از یک یا چند منبع صوتی و قالبیت کنترل توسط کلیدهای هوشمند به کارگرفته شده می باشد.

سيستم حفاظت و امنيتی در هوشمند سازی ساختمان با KNX

به کارگیری از سنسورهای مغناطیسی رایج.(مخصوص بازشدن درب یا پنجره، شکسته شدن شیشه و یا ضربه زدن به شیشه در هنگام فعال بودن سیستم امنیتی)

استفاده از سنسورهای مادون قرمز در فضاهای ممکن ورود به داخل ساختمان.

تمامی سیستمهای مورد نیاز در کنار یکدیگر با نقشه های متفاوتی از سیستم هاپیاده سازی میشوند.

استاندارد KNX در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری پیاده سازی می شود و انواع رسانه های انتقال شامل net/IP و RF ،PL110 ،TP 1 را پشتیبانی می کند با پیاده سازی استاندارد هوشمند سازی ساختمان با KNX می توان تمامی زیر سیستم های کنترلی از قبیل: سیستم کنترل روشنایی، سیستم کنترل سرمایش و گرمایش، سیستم امنیتی، سیستم پرده ها، سیستم مانیتورینگ و سیستم کنترل صوتی و تصویری را مدیریت و ساماندهی کرد.

این استاندارد نقش موثری در کاهش انرژی مصرفی و احساس آرامش و آسودگی خاطر را به کاربران خود هدیه مینماید.

هوشمند سازی ساختمان با KNX

تماس بگیرید