کنترل دسترسی سیستم هوشمند سازی ساختمان

این دسترسی سیستم هوشمند سازی ساختمان برای طبقه بندی دسترسی به مکان های مختلف طراحی می گردد. منظور از طبقه بندی، برنامه ریزی روی زمان، مکان و افراد است.سیستم کنترل دسترس محدودیتی نسبت به نوع محل مورد استفاده ندارد. بلکه سیستم بسته به محل میتواند راه حل مناسب را ارائه داده و کنترل فضا را بعهده میگیرد.

کنترل تردد افراد در دسترسی سیستم هوشمند سازی ساختمان

 • کنترل از طریق صفحه کلید (pad Key)
 • کنترل از طریق اثر انگشت (Print Finger)
 • کنترل از طریق کارت خوان (Readers Card )که این کنترل می تواند به شکل بدون اتصال (Less Contact )و یا با اتصال باشد که در این چارچوب استفاده از کارتهای پسیو و اکتیو نیز مطرح می کردد
 • کنترل هر در با یک پروسسور بدون امکان اتصال به دیگر درها
 • کنترل هر در با یک پروسسور با امکان اتصال به دیگر درهای ساختمان با پروتکل های مناسب ارتباط شبکه
 • کنترل درها به صورت شبکه با یک پروسسور مرکزی
 • استفاده از انواع قفل های الکتریکی و مغناطیسی جهت تامین سطح امنیت مورد نیاز ورودی ها
 • استفاده از سنسورهای مخصوص جهت گزارش وضعیت درها (Door Contact)
 • استفاده از سیستم های حفاظت فنسی جهت کنترل دیوارهای جانبی
 • کنترل یکپارچه ساختمان ویال از یک محل توسط TouchPanel به راحتی در دسترس خواهد بود
 • امکان کنترل و گزارش گیری تمامی نقاط کنترلی توسط تلفن با بکارگیری دستگاه درگاه تلفنی
 • امکان کنترل گرافیکی و ارتباط با کامپیوتر از هر نقطه در ساختمان توسط نرم افزار انعطاف پذیری در منطق کنترل فضاها و برنامه ریزی، بدون ایجاد تخریب فیزیکی در ساختمان
 • تعریف سناریوهای متفاوت به دلخواه کاربر، تنها با فشردن یک کلید
 • امکان توسعه و اضافه نمودن تجهیزات کنترلی که در اینده تولید خواهد گردید.(با هدف توسعه آتی ضمن حفظ یکپارچگی سیستم هوشمند سازی ساختمان)
 • کنترل صحیح در مصرف انرژی و ارزش افزوده در سرمایه گزاری:
 • با توجه به در اختیار داشتن کنترل تمامی مصرف کننده های موجود در ساختمان و اجرای مدیریت صحیح در استفاده از آنها، عالوه بر افزایش عمر تجهیزات و کاهش مصرف انرژی به خصوص انرژی الکتریکی که 40 %از انرژی مصرفی در ساختمان را در بر میگیرد، میتوان به ارزش افزوده در سرمایه گزاری دست یافت.

دسترسی سیستم هوشمند سازی ساختمان

تماس بگیرید