کاربردهای انرژی خورشیدی

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های مختلف استفاده می شود که عبارت اند از:

1)استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی

2)تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک

روش های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

با استفاده از فناوری های خاص، انرژی حاصل از نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

این فناوری ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

  • .سیستم فتوولتائیک که عموماً تجهیزاتی جامد وبی حرکت هستند(جز در موردانواع مجهزبه سیستم ردیابی خورشیدی)
  • سیستم های حرارتی خورشیدی که از نور متمرکز شده خورشید برای گرم کردن مایعی که بخار آن یک توربین را به حرکت در می آورد، استفاده می کند.

در این میان استفاده از سیستم های فتوولتائیک برای استفاده از نور خورشید به عنوان منبع انرژی بسیار رایج تر است. استفاده از پنل های فتوولتائیک در کشورهای پیشرفته به سرعت روبه گسترش است.

انواع سیستمهای فتوولتائیک

انواع سیستم های فتوولتائیک عبارتاند از:

  • سیستم های مستقل از شبکه سراسری برق

  • سیستم های متصل به شبکه سراسری برق

  • سیستم های هیبرید

الف. سیستم های مستقل به سیستم هایی گفته می شود که انرژی مورد نیاز به طور کامل از طریق پنل های خورشیدی تامین می گردد و نیازی به شبکه سراسری برق و یا منبع تغذیه دیگری نمی باشد.

ب. سیستم های متصل به شبکه سراسری برق به سیستم هایی گفته می شود که انرژی الکتریکی حاصل از پنل های خورشیدی مستقیما به شبکه سراسری برق تزریق می گردد.

در این نوع سیستم ضمن تزریق انرژی الکتریکی به شبکه سراسری برق از مزایای شبکه برق نیز استفاده می گردد.

ج. سیستمهای هیبرید به سیستمهایی گفته میشود که از چند منبع تغذیه برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز استفاده میگردد.(سیستم فتوولتائیک یکی از منابع تغذیه اصلی می باشد)

انرژی خورشیدی

تماس بگیرید