چکیده ای از سیستم یوپی اس UPS

قبل از وارد شدن به جزئیات کارکرد این سیستم یو پی اس ups، بد نیست که نگاه سریعی به ساختار آن بیندازیم. هدف اصلی یک  سیستم یو پی اس ups تهیه یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافطت میکند. این کار دقیقاً چگونه انجام میگیرد؟

دوشاخه یک وسیله الکترونیکی که به برق شهر وصل میشود فقط از یک منبع نیرو استفاده میکند.

اگر برق شهر قطع شود، آن وسیله در اثر انقطاع الکتریسیته بسرعت خاموش میشود.

یک سیستم یو پی اس ups این معادله را با فراهم نمودن دو منبع قدرت برای وسیله فراهم میکند.

سیستم یوپی اس UPS

Ups ها بگونه ای طراحی شده اند که همواره دو منبع انرژی وجود داشته باشد.

یکی منبع انرژی اولیه (برق شهر) و دیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدار میشود و به آن منبع ثانویه گفته میشود.

باتری

منبع برق شهر همواره منبع اولیه محسوب میشود و باتری موجود در سیستم یو پی اس ups منبع ثانویه میباشد.

بسته به نوع upsگاهی اوقات سوییچی برای کنترل اینکه کدامیک از منابع نیرو در هر لحظه مورد استفاده قرار میگیرند تعبیه شده است. این سوییچ به محض اینکه متوجه شود که منبع اولیه قطع شده است از حالت اولیه به حالت ثانویه تغییر میکند و زمانیکه منبع اولیه مجدداً وصل شد از حالت ثانویه به حالت اولیه باز میگردد.

دو منبع قدرت با یک سوییچ کنترل میشوند البته برق شهر، متناوب است و کامپیوتر شما از برق متناوب استفاده میکند اگر چه تمامی باتریها برق مستقیم تولید میکنند. بنابراین یک مداربندی در تمام upsها بکار رفته است که برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل میکند تا بتوان باتری را شارژ نمود.

inverter

همچنین وسیله ای بنام inverter نیز برای تبدیل برق مستقیم ذخیره شده در باتری به برق متناوب جهت راه اندازی دستگاه شما در تمام upsها تعبیه شده است.

در برخی از انواع ups ها یک مبدل بزرگ برق متناوب به مستقیم وجود دارد و inverter همواره نیروی لازم برای راه اندازی وسیله را تامین میکند و خود inverter انرژی لازم را از منبع اولیه و از طریق مبدل برق متناوب به مستقیم یا از باتری تامین میکند.

تنوع upsها

Upsها در انواع گوناگون و اندازه های متفاوت وجود دارند.

اندازه قدرت یک سیستم یو پی اس ups را قبل از هر چیز، اندازه باتریهای آن تعیین میکند.

هرچه که باتریهای یک ups بزرگتر باشند تجهیز شما زمان بیشتری قبل از خاموش شدن کار خواهد کرد.

Upsهای بزرگتر تجهیزات شما را برای زمان بیشتری روشن نگاه خواهند داشت.(میزان کلی بیشتری از انرژی برق را تامین کنند)

Upsهای مختلف دارای ویژگی های اضافی گوناگونی میباشند.(مانند سیگنال هشدار، نرم افزار کنترل کامپیوتر و همچنین مداربندی پیشرفته جهت منبع برق متناوب)

Upsهای جدیدتر همچنین دارای یک ویژگی مخصوص جهت خاموش کردن تجهیزات در حالتی که هردو منبع برق قطع شود،میباشند. (برای جلوگیری از ایرادات احتمالی ناشی از قطع ناگهانی برق برای سیستم کامپیوتر)

سیستم یو پی اس (UPS)

تماس بگیرید