پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS

پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS دارای ارتباطی بیسیم است که برای اتوماسیون سازی در خصوص برنامه هایی کاربردی کنترل از راه دور در محیط های مسکونی و تجاری طراحی شده است. این تکنولوژی از موجهای فرکانسی توان پایین در لوازم برقی استفاده میکند.

پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS

قابل اعتماد بودن پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS از ویژگیهای بارز آن است، داده ها با سرعت/Sec  100 Kbitانتقال داده میشود، در حالیکه محدوده فرکانسی آن در حدود MHz 900 است (پهنای باندی در رقابت با پهنای باند پر ترافیکGHz 2.4)که در این حالت و به علت کد بندی بودن داده ها، هیچگونه تداخلی با Fi-Wi ،بلوتوث و دیگر وسیله ها نخواهد داشت.

در سال 2014 این تکنولوژی توسط بیش از 250 شرکت تولید کننده مورد حمایت قرار گرفت و هم اکنون طیف گستردهای از محصوالت Z-Wave در آمریکا، اروپا و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد، در حالیکه تراشه های این تکنولوژی توسط دو شرکت Sigma Designs و Mitsumi عرضه می شود.

اتحادیه

اتحادیه Wave-Z که گروهی متشکل از 300 شرکت تولید کننده مستقل است، توافق کرده اند محصولات کنترلی بی سیم بر اساس استانداردهای این پروتکل را بسازند که در راستای این امر در سال 2014 بیش از 1100 نوع محصولات مختلف تایید شده توسط این اتحادیه در سراسر جهان عرضه گردید که این محصوالت و برنامه های کاربردی، تمامی نیازهای اتوماسیون بازار مسکونی و تجاری را پوشش میدهد.

 مشخصات رادیویی

باند پهنای: 40Kbits/S , 9600Kbits/S, 100Bits/S

مدولاسیونGFSK Manchester Channel Encoding :

باند فرکانسی: MHz 868.42(اروپا )، MHz 900 (آمریکا)، MHz 91.82( هنگ گنک )، 921.42 MHz ( استرالیا و نیوزیلند)

تجهیزات Wave-Z میتوانند با %1.0 Duty Cycle کار کنند.(که این حالت باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی و در نتیجه طول عمر باطری شود)

 شبکه Z-Wave

پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS از معماری شبکه مش بهره میگیرد.(میتواند حداقل از یک وسیله کنترل شونده و یک کنترل کننده تشکیل شود)

*در حالیکه میتوان وسیله های دیگر از هر نوع را در هر زمان به شبکه اضافه نمود.

بنابراین هر شبکه Z-Wave از دو مجموعه گره کنترل کنندهها و کنترل شونده ها تشکیل میشود.(بدین صورت که دامنه ارتباطی بین هر دو گره 30 متر است)

یک وسیله Z-Wave قبل از آنکه بتواند کنترل شود، باید به شبکه Z-Wave اضافه (Include ) شود.(این فرایند معمولا با فشار دادن ترتیبی دکمه های تعبیه شده بر روی کنترلرها و وسیله ها انجام میشود)

بعد از انجام فرایند فوق، وسیله کنترل شونده توسط کنترلر تشخیص داده شده و سپس قابل کنترل میشود.

باید توجه داشت که با تکرار مجدد فرایند فوق، وسیله اضافه شده از شبکه حذف  (Exclude)میشود.

 توپولوژی و مسیر یابی

در خصوص شبکه Z-Wave باید در نظر گرفت هر شبکه توسط یک ID شبکه تعریف و هر وسیله Z-Wave به وسیله یک ID گره در شبکه شناخته میشود که هیچ دو وسیله ای یک ID مشترک ندارند (ID گره، آدرس یک گره در شبکه متشکل از 1 بایت).

ID  شبکه، شناسه اصلی و مشترک تمامی گره های مربوط به آن شبکه است.

این ID از 4 بایت (32 بیت) تشکیل شده است که به هر وسیله در زمان اضافه کردن به شبکه توسط کنترلر اختصاص داده میشود، بدین صورت گره ها با ID های شبکه های مختلف نمی توانند با یکدیگر ارتباطی داشته باشند.

شبکه Wave-Z از توپولوژی شبکه مش استفاده میکند، یک کنترل اصلی دارد، میتواند تعدادی کنترلر فرعی نیز داشته باشد.(وظیفه این کنترلرها مسیریابی بین وسیله ها و برقراری ارتباط امن است)

پروتکل Z-Wave در مدیریت هوشمند سازی ساختمان BMS

تماس بگیرید