پروتکل BACnet در مدیریت هوشمندسازی ساختمان BMS

BACnet مخفف Network Control and Automation Building ، یک پروتکل استاندارد انتقال داده برای استفاده در اتوماسیون و مدیریت ساختمان است که امکان انتقال اطلاعات بین سیستم ها و دستگاهيا را فراهم می کند. پروتکل BACnet در مدیریت هوشمندسازی ساختمان BMS توسط انجمن آمریکایی مهندسین حرارت برودت و تهویه مطبوع (ASHRAE) طراحی شده است .

پروتکل BACnet در مدیریت هوشمندسازی ساختمان BMS

پروتکل BACnet در مدیریت هوشمندسازی ساختمان BMS درسیستم های اتوماسیون ساختمان متعددی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و در سال ۲۰۰۳ استاندارد بین المللی 5-16484 ISO را به خود اختصاص داده است. BACnet یک پروتکل باز است که مستقل از تولید کننده و با لیسانس آزاد، تمامی سیستم های ساختمان را در یک شبکه کارا با افزایش راحتی، صرفه جویی انرژی، افزایش امنیت و کاهش هزینه ها به یکدیگر مرتبط می سازد.

اصول پایه  BACnet

پروتکل BACnet چگونگی انتقال پیام ها (Frames Data) از یک دستگاه یا سیستم به دیگری را مشخص می نماید.

پیام ها می توانند حاوی اطلاعات ذیل باشند:

مقادیر ورودی و خروجی باینری (روشن/خاموش بودن پمپ یا باز/بسته کردن پنجره)

مقادیر ورودی و خروجی آنالوگ (جریان جاری در یک سنسور دما، ولتاژ کنترلی برای یک شیر)

مقادیر ورودی و خروجی آنالوگ و باینری نرم افزاری (خواندن میزان دما از یک سنسور دما)

اطلاعات زمان بندی

اطلاعات رخداد ها و هشدارها (سنسور تشخیص حرکت، کنتاکت در)

فایل ها (برای بالا بردن امنیت تنظیمات پیکربندی)

منطق کنترلی

*پیام های BACnet می توانند از طریق Ethernet ، TP/MS ،LonTalk،ZigBee ،یا ARCNET منتقل گردند.

*استفاده از شبکه LAN موجود در اینترانت ساختمان یک انتخاب مناسب است.

*برای مسافت های طولانی، ارتباط تلفنی نقطه-به-نقطه و اینترنت مناسب تر است.

”اشیا“ برای ارتباط با دستگاه ها و کاربری های آن يا در شبکه BACnet مورد استفاده قرار می گیرند. اگر هر دستگاه اتوماسیون ساختمان را بو عنوان یک ست ساختارهای اطلاعاتی یا اشیا در نظر بگیریم، با این فرض که دستگاه خروجی دیجیتال و ورودی آنالوگ و کنترلر داشته باشد آنگاه این دستگاه باید یک شی به ازای هریک از این اجزا داشته باشد. هر شی دارای خصوصیات مشخصی (نام یا وضعیت کنونی) می باشد کو می تواند خوانده یا نوشته شود. این اشیا، شما را قادر می سازد تا اطلاعات دستگاه خاصی را بدون دانستن چیزی درباره ساختار یا پیکربندی آن بازیابی کنید. یک عملکرد مشابه می تواند با سخت افزار یا نرم افزار متفاوت پیاده سازی شود. با استفاده از اشیا استاندارد دستگاه های تولید شده توسط شرکت های مختلف به راحتی سازگار با یکدیگر عمل می کنند.

پروتکل BACnet در مدیریت هوشمندسازی ساختمان BMS

تماس بگیرید