پروتکل باس در هوشمندسازی ساختمان BMS

به مجموعه قوانینی گفته میشود که نحوۀ ارتباطات تجهیزات هوشمند را قانونمند می‌کند. نقش پروتکل در شبکه های هوشمند، نظیر نقش دستور زبان برای انسان است.(مانند پروتکل باس در هوشمندسازی ساختمان BMS) بعبارتی دیگر پل ارتباطی یا زبان نرم افزاری مشترک بین تجهیزات به منظور ارتباط دو دستگاه در خانه هوشمند نیز باید هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده کنند.

پروتکل باس در هوشمندسازی ساختمان BMS

باس (BUS) :

تمامی قطعات در خانه هوشمند با یک کابل (زوج سیم) به یکدیگر نصب (معمولترین شکل نصب دستگاهها) میشوند(پروتکل باس در هوشمندسازی ساختمان BMS) و بدین ترتیب تبادل اطلاعات میان آنها برقرار میشود. به این ارتباط فیزیکی Bus میگویند.

تصور کنید یک اتوبوس از ایستگاهی به ایستگاهی دیگر میرود و در طول روز این کار را تکرار میکند. سیم کشی باس از اصولی مشابه این حرکت پیروی میکند. سیم کشی قطعات خانۀ هوشمند از یک نقطه شروع میشود و از قطعهای به قطعۀ دیگر میرود و تشکیل یک خط به نام باس را میدهد. در شکل زیر خطوط سبز رنگ سیم کشی باس را نشان میدهند.

وقتی یک قطعه، دادهای را به قطعه دیگری میفرستد، ابتدا اطلاعات به «داده» تبدیل شده و سپس به صورت دیجیتال بر روی باس که همان کابل ارتباطی بین تجهیزات است، انتقال داده میشود. خط باس نقش گذرگاه برای عبور فرامین را دارد.

سیم‌کشی باس با استفاده از کابلهای زوجی، هم کار انتقال داده ها (دیتا) و هم تأمین برق تجهیزات هوشمند مثل فعالسازها و سنسورها را بر عهده دارد. ولتاژ نامی سیستم باس برابر با 20 ولت است، درحالی‌که ولتاژ تأمین شده از جانب منبع تغذیه برابر با 29 ولت است. تجهیزات باس در ولتاژهای 20 ولت تا 29 ولت بدون هیچ خطایی کار می‌کنند، درنتیجه تلرانس ۹ ولتی برای جبران افت ولتاژ کابل و مقاومتها کافی است و فهم دیتا را امکان پذیر می‌کند.

کابل:

بستر ارتباطی تجهیزات در خانۀ هوشمند به صورت زوج سیم به هم تابیده (Pair Twisted )میباشد.

این کابل دارای زوج سیم قرمزـ مشکی بوده که برای تأمین توان و انتقال دیتا مورداستفاده قرار میگیرد.

زوج سیم زرد ـ سفید در حالت عادی آزاد است.(در بعضی موارد برای انتقال توان به ماژولهایی که با جریان DC کار می‌کنند، مورد استفاده قرار میگیرد)

*در صورت جایگزینی این کابل با زوج سیم معمولی، امکان بروز اشکال در سیستم وجود دارد.

جنس هادیهای کابل از مس تعداد رشته ها و سایز کابل ارتباطی 2×2×0.8mm  و از نوع j-Y(St)Y  میباشد.

هادی آن میتواند مفتولی و یا رشته ای بوده و قطر هادیها میتواند حداکثر تا 1mm افزایش یابد.(این کابل مطابق با استاندارد  2-IEC189 ساخته میشود)

در انتهای کابل، انشعابها و در نقاط اتصال به ماژولها باید از کانکتور مخصوص(Connector Bus) استفاده شود.

مزیت این نوع کانکتور، اتصال راحت کابل و همچنین برقراری دائمی باس ارتباطی میباشد.

در سیستمهای دیجیتال اطلاعات بصورت صفر و یک جابجا میشوند.

بعبارتی برای روشن شدن یک لامپ، باید پیغامی ارسال شود که فعالساز آن را بفهمد.(برای فعالساز، یک مجموعه از اعداد از قبل تعریف شده که در صورت دریافت آنها عملی را انجام میدهد)

مثلاً اگر فعالساز عدد یک را دریافت کرد لامپ را روشن و اگر عدد صفر، لامپ را خاموش میکند.

با حذف برق ۲۲۰ ولت از كليدها، ضريب ایمنی ساختمان افزایش مییابد خطرات برق گرفتگی نیز کاهش مییابد.

پروتکل باس در هوشمندسازی ساختمان BMS

تماس بگیرید