نکاتی در طراحی زون بندی سیستم اعلام حریق

برای سهولت، سرعت و دقت در تشخیص محل وقوع حریق، به ویژه در ساختمانهای بزرگ،باید ساختمان را به مناطق کوچکتر و مجزا(زون بندی سیستم اعلام حریق) تقسیم بندی نمود. در صورتیکه زونبندی اجرا نشده باشد، اعالم حریق با تأخیر صورت میگیرد و موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه میشود.

زون بندی سیستم اعلام حریق

الف-نکات مربوط به منطقه بندی(زون بندی سیستم اعلام حریق):

سیستم اعلام حریق برای سهولت، سرعت و دقت درتشخیص محل وقوع حریق، به ویژه در ساختمان های بزرگ ، باید ساختمان را به مناطق کوچکتر و مجزا تقسیم بندی نمود.

در صورتی که زون بندی اجرا نشده باشد، اعلام حریق با تأخیر صورت می گیرد.(موجب سردرگمی و تشخیص اشتباه می شود)

نکات زیر در زون بندی باید رعایت گردد:

 • هر طبقه ساختمان که بیش از 300 متر مربع باشد باید یک منطقه مجزا محسوب شود.(زون بندی سیستم اعلام حریق)
 • حداکثر مساحت یک منطقه 2000 متر مربع است
 • اگر کل مساحت طبقات یک ساختمان 300 متر مربع یا کمتر باشد، می توان آن را یک منطقه محسوب داشت.(زون بندی سیستم اعلام حریق)
 • سرویس پله، چاه آسانسور و قسمت هایی که به وسیله دیواره های ضد حریق از فضاهای دیگر مجزا شده اند، هر چند مساحت کمی که دارند می توان آنهارا یک منطقه در نظر گرفت. بام ها نیز منطقه جداگانه ای(زون بندی سیستم اعلام حریق) محسوب می شوند
 • حداکثر فاصله جستجو در یک منطقه، نباید بیش از 30 متر باشد.(زون بندی سیستم اعلام حریق)

منظور از فاصله جستجو، مسافتی است که برای یافتن و رؤیت محل حریق باید طی شود.

از این رو در ساختمان هایی که دارای اتاق های متعددند بهتر است در بالای درهای مشرف به راهروها، چراغ های نشانگر (ریموت اندیکاتور) نصب گردد.

ب-نکات مربوط به شستی ها

 • در مسیرهای هم سطح و کم تردد، ماکزیمم فاصلة شستی های اعلام حریق از یکدیگر 45 متر است و در مسیرهای پر تردد، این فاصله تا 20 متر کاهش مي‌يابد. در مسیرهای معمولی،مثل راهروها برای نصب شستی ها فاصله ای بین 30 تا 45 متر پیشنهاد می شود.
 • ارتفاع نصب شستی بین 120 تا 160 سانتیمتر توصیه می شود.
 • در هر زون حداقل یک شستی باید وجود داشته باشد.
 • تمام شستی های موجود در یک سیستم اعلام حریق باید از یک نوع (فشاری یا شیشه ای ) باشند.
 • در آشپزخانه های طبخ غذا که محله ای کثیف نباید شستی نصب گردد.

البته در شستی های جدید به جای شیشه از طلق استفاده می شود.(در این صورت نصب آن در آشپرخانه مجاز است)

 • شستی ها معمولا در محل خروجی، نصب می گردند محل نصب شستی باید تمیز و از رنگ زمینه متمایز باشد و در نزدیکی آن هیچ​­گونه مانع دید وجود نداشته باشد.

زون بندی سیستم اعلام حریق

تماس بگیرید