نکاتی از تابلو و آشکارساز اعلام حریق

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که به راحتی قابل مشاهده باشند. تابلوی مرکزی معمولا در ورودیها و محلهایی ‌­که مأموران آتش نشانی داخل می شوند نصب ميگردد.(تابلو و آشکارساز اعلام حریق)

تابلو و آشکارساز اعلام حریق

ضروری است که پانل های ساختمان در محل نصب مرکز اعلام حریق بایگانی و نگهداری شوند، تا نیروهای امدادی که در محل حاضر می شوند با دسترسی به نقشه های ساختمان بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریعتر انجام دهند.(تابلو و آشکارساز اعلام حریق)

الف-نکات مربوط به تابلوی اعلام حریق

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شوند که به راحتی قابل مشاهده باشند.

در ضمن رفت و آمد نگهبانان ساختمان در آنجا بیشتر باشد ،به گونه‌­ای که کارکنان حاضر در محل به محض عمل نمودن آشکارسازها و روشن شدن چراغ های مربوطه از وضعیت حریق مطلع شوند و بتوانند اقدامات لازم را به سرعت و با دقت انجام دهند. لذا تابلوی مرکزی معمولا در ورودی ها و محل هایی ‌­که مأموران آتشنشانی داخل می شوند نصب مي گردد. ضروری است که پلان های ساختمان در محل نصب مرکز اعلام حریق بایگانی و نگهداری شوند، تا نیروهای امدادی که در محل حاضر می شوند با دسترسی به نقشه های ساختمان بتوانند عملیات امداد را بهتر و سریعتر انجام دهند.

 • برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی باید 20 درصد اضافه ظرفیت برای توسعة آینده مدارها در نظر گرفت.
 • خود تابلوی کنترل مرکزی باید توسط یک آشکارساز دودی حفاظت شود.
 • ارتفاع نصب تابلوی کنترل مرکزی حدود 8/1الی 2 متر است.
 • تعداد آشکارسازهای قابل اتصال به هر زون در تابلوی کنترل مرکزی باید رعایت شود.(تعداد حداکثری که توسط کارخانه سازنده تعیین می شود رعایت گردد)

ب-نکات مربوط به آشکارسازها

 • هرگز نباید آشکارساز ها را در حوالی ورودی و خروجی سیستم های تهویه در آشپز خانه ها و پارکنیگ ها نصب نمود.
 • آشکارساز ها را نباید رنگ آمیزی کرد.
 • درحداقل 3 سانتی متر از کنار و 5 سانتی متر از زیر آشکارساز نباید هیچگونه مانعی وجود داشته باشد
 • در آشپزخانه ها فقط از آشکارساز حرارتی ثابت استفاده شود.
 • آشکارسازهای دودی نباید در موقعیت های زیر نصب شوند
 1. در مسیر کوران هوا مانند کانال ها و داکت ها؛

 2. در محلهایی که در حالت عادی از داشتن دود و بخار وجود ناگزیرند،مانند موتورخانه و اتاق دیزل ژنراتورها؛

 3. در مکان هایی که آتش تولید ذرات دود نمی کند.

توصیه می شود در محل هایی مانند اتاق دیزل ژنراتور و موتورخانه از آشکارساز حرارتی افزایشی و آشکارسازهای ترکیبی استفاده شود.

(تابلو و آشکارساز اعلام حریق)

تابلو و آشکارساز اعلام حریق

تماس بگیرید