نكاتي در مورد سيستم اعلام حريق

1ـ مراکز سیستم اعلام حریق بايد از نوع مراقبت دائم باشد به گونه‌ايي كه عمل يكي از دتكتورها باعث به هم خوردن تعادل مدار نشود.

2ـ قطعي يا بروز اتصالي در هر مدار بايد به نحوي مطلوب اعلام شود. بروز خرابي در يك مدار (Zone) نبايد باعث از كار افتادن ساير مدارها شود.

3ـ مراکز سیستم اعلام حریق می بايد به وسايل تأمين نيروي ايمني مخصوص به خود (باتري) با كليه لوازم مربوطه، مانند دستگاه شارژ كننده و غيره، مجهز باشد تا سيستم در همة حالات آماده به كار باشد.

4ـ مراکز سیستم اعلام حریق بايد در محلي كه خارج از دسترس عموم است نصب شود.

5ـ كلية مدارهاي سيستم اعلام حريق بايد مستقل از ساير سيستم‌ها باشد و فقط در مواردي كه بين مراکز سیستم اعلام حریق و ايستگاه آتش‌نشاني ارتباطي وجود دارد، مي‌توان از مدارهاي سيستم تلفن براي اين كار استفاده كرد.

6ـ در ساختمانهايي كه به سيستم اعلام حريق مجهز مي‌شوند، علاوه بر محلهاي نصب انواع دتكتورها برحسب ضرورت، در محل‌هاي زير نیز بايد دتكتور نصب شود.

ـ اتاق‌هاي ترانسفورماتور ـ اتاق‌هاي تابلوهاي برق

ـ اتاق‌هاي مربوط به تأسيسات مكانيكي

ـ موتورخانه آسانسور و اطاقك آسانسور

ـ راه پله‌ها

ـ اتاق‌هاي مركز تلفن و سيستم‌هاي جريان ضعيف

 

جدول 1: دتكتورهاي دودي مناسب جهت نصب در مكانهاي مختلف طبق استاندارد BS

مكان

ISD

OSD

دليل انتخاب

سالنهاي و محل‌هاي عبور
پلكان
دفتر اداري عمومي، اطاق عمومي
اطاق اجتماعات
اطاق كنفرانس، اطاق انتظار
سالن اجتماعات و صحنه تاتر، اطاق نمايش البته استفاده از دودهاي نمايشي در تأتر ممكن است باعث مسائلي شود
اطاق ماشينهاي الكتريكي، اطاق برق احتمال وجود آتش شعله‌ور
مركز سويچينگ و مخابرات آتش بدون شعله و با دود

 

جدول 2: دتكتورهاي حرارتي مناسب جهت نصب در اماكن مختلف طبق استاندارد BS

مكان

RRD

FHD

دليل انتخاب

آشپزخانه + بايد از نصب در فضاي بالاي اجاق گاز خودداري كرد.
پاركينگ اتومبيل ×
اطاق ديگ بخار × تغيير سريع دماي اتاق
محيط دود آلود ×

(√): بهترين، (+): مناسب، (×): غيرمناسب

مراکز سیستم اعلام حریق(نکاتی در مورد سیستم اعلام حریق)

تماس بگیرید