معایب سیستم روشنایی سنتی

با این کاربردهای جدید، سیستم روشنایی به حیطه مهندسی ورود پیدا کرده و با پیشرفتهای روزافزون در تخصصهای ویژهای را به وجود آورده است. که معایب سیستم روشنایی سنتی علت این امر میتواند باشد که منجر به گرایش بسمت سیستم هوشمندسازی روشنایی ساختمان BMS شده است.

معایب سیستم روشنایی سنتی(در مقابل سیستم هوشمندسازی روشنایی ساختمان BMS)

ـ عدم امکان تغییر در نوع کنترل:

اگر کنترل یک سرخط روشنایی سنتی با استفاده از یکی از کلیدهای تکپل، دوپل، تبدیل و صلیبی باشد، تا آخر هم همین خواهد بود و غیر از استفاده از این کلیدها به گونه ای دیگر نمیتوان کنترل آن سرخط روشنایی را در دست داشت.

ـ خاموشی زیاد در هنگام تغییرات و تعمیرات:

در صورت سوختن یک چراغ و یا تغییر و تعمیر در مسیر یک سرخط روشنایی، شما حداقل مجبور به قطع برق فیوزی هستید که آن سرخط روشنایی در مسیر خروجی آن فیوز است و بدیهی است تنها آن فیوز مربوط به آن سرخط شما نبوده و ممکن است برای ایجاد این تعمیرات یا تغییرات برای مدتی که فیوز قطع است، سایر سرخطهای روشنایی و حتی پرده برقی، آیفون تصویری و پریز که در مسیر آن فیوز هستند خاموش باشند و این کار تعمیرات را در ساعات تاریک شبانه روز غیرممکن خواهد کرد.

ـ مصرف بالای انرژی و بدون صرفه جویی:

در طرح سنتی روشنایی، چون کنترل شما روی بخشهای روشنایی تنها از طریق کلیدهای سنتی نصب شده روی دیوار میباشد، بنابراین هیچ مدیریتی در زمینه کاهش مصرف انرژی نمیتوانید داشته باشید و تنها وقتی کاهش مصرف انرژی دارید که خودتان به صورت دستی کلید مربوط به آن سرخط روشنایی را خاموش کنید.

 ـ افزایش خرابی انواع چراغها:

با گذر زمان و افزایش طول عمر ساختمان، به دلیل فرسودگی کلیدهای سنتی سر راه سرخطهای روشنایی، برق ورودی به سرخط روشنایی به جای تغییر سطح ولتاژ آن از صفر به 220 ولت در یک لحظه، ممکن است با تأخیر و یا پس از چندین بار نوسان از صفر به 220 ولت برسد که به چراغها آسیب رسانده و باعث کاهش عمر مفید آنها و در نهایت این مستقیما سوختن چراغ میشود. به خصوص در مورد لامپهای کم مصرف

ـ تعدد پر شمار کلیدهای سنتی دیواری:

بی شک این مهمترین عیب میباشد. اگر در ساختمانهای امروزی و به ویژه در سطح زیر بنای بالا که روشناییهای زیادی در ساختمان کار میشود سیستم روشنایی به صورت سنتی اجرا شود، با پدیده تعدد و شمار بالای کلیدهای سنتی در سطح دیوارهای داخلی ساختمان روبه رو هستیم که متأسفانه این پدیده از دید سازندگان دور بوده و در زمان تحویل ساختمان جلوه پیدا می کند و معایبی از قبیل: سیم کشی های زیر ساخت دشوار، نصب دشوار کلیدها کنار یکدیگر، حجم بالای سیم در پشت کلیدها و عدم ایمنی و امکان قطعی بالا، افزایش هزینه تحمیلی خرید کلیدها در آخر، پر شدن دیوارها و جلوه نامناسب و ناهماهنگ با فضاسازیهای مدرن و مهمتر از همه انتخاب دشوار کلیدی است که میخواهیم سرخط مورد نظر ما را کنترل کند.

ـ عدم امکان استفاده از سیستمهای جدید روشنایی:

درطرح سنتی، دست ما برای استفاده از انواع تکنولوژیهای نوین روشنایی(سیستم هوشمندسازی روشنایی ساختمان BMS) بسته است.(بسیاری از محصولات روشنایی جدید را نمیتوان در مجموعه سنتی خود اضافه کرد و به درستی استفاده نمود)

بسمت سیستم هوشمندسازی روشنایی ساختمان BMS

تماس بگیرید