مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق

برای اجرای مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق مراحل زیر را باید طی کرد .

سيم کشي سیستم اعلام حریق

 1. ابتدا موقعيت كليه قسمت ها را با نقشه چك كنيد .

 2. كابل كشی را مطابق با نقشه انجام دهيد .

 3. بعد از كابل كشی، دتكتورهای حرارتی و دود، شستی ها و آژيرهای اعلام خطر را نصب كنيد .

 4. تابلوی کنترل مرکزی را در محل تعیین شده در نقشه نصب نمایید.

 5. سیم زمین را به بدنة فلزی پانل وصل کنید.

 6. طبق دستور العمل های آزمایش ارائه شده در کاتالوگ دستگاه مركز كنترل را آزمایش کنید.

 7. سيمهاي ورودی را قبل از آزمایش کامل دستگاه به ترمینال های آن وصل نکنید.

 8. سایر تجهیزات را به تابلوی کنترل مرکزی وصل و کل سیستم را آزمایش کنید.

 9. دتكتورها را تا اتمام کارهای ساختمانی، از پایه های آن خارج کنید تا آژیر مزاحم ایجاد نشود.(به دلیل ورود گردو غبار به داخل آنها)

 10. هنگامی که کلیه کارهاي ساختمانی تمام شد و گرد و غباری وجود نداشت، مطمئن شوید که برق 220 ولت دستگاه قطع شده و اتصال باتریها جدا شده است. سپس کامل بودن مدار سيم کشي را به وسیلة یک اهم متر چک کنید.

 11. هنگام متصل بودن هر گونه وسیلة الکترونیکی، سیستم را به وسیلة مگا اهم سنج آزمایش نکنید .

 12. برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به دستگاه در هنگام اتصال سیم ها باتری ها را از داخل دستگاه بردارید.

بعد از آزمایش کردن سیم بندی دستگاه، مقاومت های انتهای خط را از ترمینال دستگاه باز کنید.(آنها را به ترمینال های آخرین آشکارساز و آخرین آژیر هر مدار وصل نمایید)

  14.زمانی که مطمئن شديد کلیه اتصالات محکم و عایق روی سیم ها سالم اند، در جلوی دستگاه را در جای خود قرار دهید، باتری ها را در داخل دستگاه جایگزین وسپس برق دستگاه را نیز متصل کنید. حال می توانید دستگاه را به طور کامل و عملی تست نمایید.

  15.این آزمایش ها باید با باتری های نو و پر اجرا شوند. باتری هاي نامرغوب حتی اگر شارژ شوند. باعث اعلام اشکال می گردند.

  16.برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم اعلام حریق، لازم است در موقع لزوم و در زمانهای معینی سیستم بازدید شود و اشکالات احتمالی آن رفع گردد.

توصیه می شود نقشه ای از ساختمان، حاوی جزئیات مربوطه در محل استقرار شستی ها وحسگرها نگه داری شود و در دسترس باشد.

مراحل اجرای سيم کشي سیستم اعلام حریق

تماس بگیرید