ماشین سوزن (point machine)

ماشین سوزن

 

ماشین سوزن (point machine) در صنعت ریلی دستگاهی الکترومکانیکی می باشد.
این دستگاه در ناحیه، دوراهه خطوط ریلی نصب می گردد.
اعمال دستورات و آماده سازی مسیر دوراهه  در سمت دلخواه ، کنترل وضعیت در خطوط ریلی از وظایف آن می باشد.

در گذشته کنترل دوراهه ناحیه سوزن در خطوط ریلی، توسط سوزن بان انجام می گردید.

در صورت نیاز، مسیرسازی های مورد نظر توسط سوزن بان صورت می پذیرفت.
همچنین مسیر سازی و جابجایی تیغه های سوزن، توسط یک اهرم ساده صورت می پذیرفت.
این کار مستلزم صرف هزینه ، جهت  استقرار نیروی انسانی در نقاط مختلف سوزن ها بود.
همچنین وجود خطای انسانی و احتمال بالای بروز سوانح در اثر این خطاها از دیگر مشکلات سیستم های قدیمی بود.

لذا پس از پیشرفت در این زمینه و طراحی ماشین سوزن ها ، ضمن ایجاد ایمنی بالا این وظایف مهم بصورت اتوماسیون در اختیار این صنعت قرار گرفت.

وظایف کنترل و فرمان به چندین دوراهه سوزن از یک نقطه ، بعنوان مرکز کنترل و فرمان به سهولت میسر گردید.

با پیشرفت صنعت ریلی در کشور و همچنین ایجاد بسترهای مناسب در این صنعت ،
امروزه در کلیه خطوط صنعت ریلی کشور از ماشین سوزن های مختلف و در انواع متفاوت ، استفاده می گردد.

این ماشین سوزن ها از نظر عملکردی در انواع گیربکسی و هیدرولیکی می باشند.

همچنین از نظر راه اندازی با جریان های AC و DC و حتی بصورت سه فازه نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

این امر باعث انعطاف پذیری در هر گونه شرایط محیطی و برقراری ایمنی در محدوده های سوزن گردیده است.

 

 

ماشین سوزن(POINT MACHINE)

تماس بگیرید