فرورزونانت

فرورزونانت در یو پی اس ups ، بهبودی در طراحی یو پی اس Standby به حساب می آید. همانند یو پی اس استندبای، باتری و اینورتر در حالت آماده باش قرار دارند تا به آنها احساس نیاز شود. تفاوت عمده در سوییچ انتقال که منابع انرژی را جابجا می کند، می باشد که در این نوع با یک ترانسفورماتور Ferro resonant تعویض شده است(فرورزونانت در یو پی اس ups).

ویژگی های ترانس فرورزونانت در یو پی اس ups

مدار قدرت ثانویه (باتری) لزوماً یک ترانسفورماتور شامل یک هسته فلزی با دو سیم پیچ است.

وقتی که جریان از یک سیم پیچ عبور می کند به صورت مغناطیسی به سیم پیچ دیگر القا می گردد.

ترانسفورماتور، مشکلات برق خروجی از ورودی خود را تصحیح میکند و آنها را به خروجی خود منتقل نمی سازد.

همین خاصیت آنها را برای استفاده بعنوان فیلتر خط و تثبیت کننده مولفه ها در یک ups مناسب ساخته است.

اگر چه ترانسفورماتوری که در این نوع ups بکار رفته یک ترانس معمولی نیست دارای سه سیم پیچ می باشد.

دو سیم پیچ بعنوان ورودی از منابع اصلی و فرعی می باشند و سیم پیچ سوم خروجی است.

این ترانسفورماتور بعنوان یک سوییچ عمل میکند زیرا هر کدام از منابع ورودی عمل کنند، خروجی ترانس تامین میگیرد.(فرورزونانت در یو پی اس ups)

هسته ترانس فرورزونانت در یو پی اس ups

بعلاوه چون هسته ترانس Ferro resonant انرژی را در میدان مغناطیسی خود ذخیره می کند(فرورزونانت در یو پی اس ups)، در حالتی که منبع اصلی نیرو قطع می شود و سوییچ مجبور است که سیستم را روی منبع دوم انرژی (باتری) بیندازد مانند یک سپر عمل می کند. برای کسری از ثانیه خروجی ترانس بدون نیاز به انرژی ورودی عمل خواهد کرد (با استفاده از انرژی داخل ترانس) این انرژی ذخیره شده بطور چشمگیری شانس تحت تاثیر قرار گرفتن وسایل حفاظت شده را در زمان تغییر از منبع اصلی انرژی به منبع دوم کاهش خواهد داد.

فرورزونانت در یو پی اس ups

تماس بگیرید