صرفه جويي در انرژي و هزينه با هوشمندسازي ساختمان

سیستم هوشمندسازی ساختمان(smart home) با استفاده از سيستم خودكار كنترل روشنائي ساختمان، كنترل سيستم سرمايش و گرمايش ،كنترل دوربين هاي مدار بسته، كنترل دربها، كنترل وضعيتهاي اضطراري همچون آتشسوزي، زلزله و بسياري كنترل هاي هوشمند ديگر، مصرف انرژي به نحو چشمگيري كاهش مي يابد .با بهره گیری از سیستم هوشمندسازی ساختمان(smart home) می توان در کوتاه مدت و بلند مدت صرفه اقتصادی چشمگیری داشت.

ساختمان هوشمند، ساختماني است كه مجهز به يك زيرساختار ارتباطاتي قوي بود كه مي تواند به صورت مستمر نسبت به وضعيت هاي متغير محيط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنين به ساكنين ساختمان اين اجازه را مي دهد كه از منابع موجود به صورت مؤثرتري استفاده كرده و امنيت و آسايش آنها را افزايش دهد .در حال حاضر هزينه هاي جاري يك ساختمان اغلب بخش عمده اي از درآمد مالكان را به خود اختصاص مي دهد .اكنون بسياري از سازمان ها در دنيا به صرفه جوئي در مصرف انرژي و هر چه بهتر كردن محيط هاي كاري و زندگي خود روي آورده اند.

معروف ترين روش هاي به كار گرفته شده در كاهش مصرف انرژي(هوشمندسازی ساختمان(smart home)) عبارتند از :

– خاموش و روشن كردن تحهيزات بر اساس جدول زمانبندي كاركرد

– بهره برداري از تجهيزات در صورت نياز و ضرورت

– بهره برداري از حداقل ظرفيت مجاز در بهره برداري از تجهيزات

– محدود كردن تقاضا كه موجب قطع برق تجهيزات در صورت بارگذاري بيش از حد تعيين شده ، خواهد شد .

– مونيتورينگ وضعيت تجهيزات و بهره برداري از داده ها در رفع مشكلات

ساختمان هوشمند (سیستم هوشمندسازی ساختمان(smart home)) ساختماني است پويا و مقرون به صرفه كه از يكپارچه كردن چهار قسمت ذيل بوجود مي آيد:

Heating Ventilation and Air-Conditioning) HVAC -1)

Fire Safety -2

Security -3

Lighting Management & Energy -4

آمارها نشان ميدهد در سال 2000 ميزان اتلاف انرژي در يك ساختمان سنتي 39207 كالري بوده است كه در يك ساختمان هوشمند نزديك به نصف اين مقدار است .

ساختمان های هوشمند-سیستم هوشمندسازی ساختمان

تماس بگیرید