حالات برنامه ریزی و بسترهای ارتباطی KNX

حالات برنامه ریزی و بسترهای ارتباطی KNX در حالات و سطوح کاربری گوناگون دسته بندی می شود، و بر حسب نیاز کاربر تنظیم میگردد.

وضعیت:A-Mode

همان Automatic Mode یا حالت خودکار که تجهیزاتی هستند که به صورت خودکار خودشان را برنامه ریزی مینمایند و طراحی شده اند تا کاربران نهایی خرید و نصب آنها را انجام دهند.

وضعیت:E-Mode

همان Easy Mode یا حالت آسان که تجهیزاتی هستند که آموزش های ابتدایی را برای نصب نیار دارند.

رفتار آنها از پیش برنامه ریزی شده است.

با این وجود پارامترهای قابل برنامه ریزی نیز دارند که متناسب با نیاز کاربر تعریف میشوند.

وضعیت:S-Mode

همان System Mode یا حالت سیستمی که تجهیزاتی هستند که در ساخت سیستم های اتوماسیون سفارشی به کار گرفته میشوند.

تجهیزات S-Mode هیچ پیشفرض اولیه ای نداشته و بایستی توسط تکنسین های مجرب نصب و برنامه ریزی شوند.

بسترهای ارتباطی KNX

بسترهای ارتباطی متفاوتی در استاندارد KNX  وجود دارد:

Twisted Pair TP0 

این بستر از Bati BUS گرفته شده و بیشتر در فرانسه کاربرد دارد. امروزه اکثر سازندگان به TP روی آورده اند.

Twisted Pair TP1

از EIB گرفته شده است و درحال حاضر بیش از 90 ٪ محصولات KNX بر این مبنا میباشند.

در TP1 انتقال با کیفیت بالا با قیمت پایین تلفیق شده است.

توپولوژی TP1 بسیار انعطاف پذیر میباشد: خطی، ستاره ای، درختی و یا تلفیقی از اینها.

برای انتقال فیزیکی اطلاعات، یک سیگنال کد شده در باند پایه متقارن با نرخ انتقال 9600bps درنظر گرفته شده است.

تجهیزاتی که به TP1  متصل میشوند میتوانند از طریق BUS اصلی تغذیه شوند.

Power Line PL110

این بستر نیز برگرفته از EIB میباشد ولی امروزه کارخانه های کمی PL110 را پشتیبانی مینمایند.

این بستر کماکان یک بازه کامل از محصولات را برای روشنایی، پرده و کرکره ها، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ارائه می نمایند.

در اینجا نرخ انتقال سیگنالهای اطلاعات1200bps میباشد.

این بستر جایگزین بسیار مناسبی برای مکانهایی است که امکان استفاده از سیمهای زوجی وجود ندارد.

Power Line PL132

این رسانه از  EHS برگرفته شده است که امروزه توسط سازنده های کمتری استفاده میشود.

در اینجا نرخ انتقال اطلاعات 2400bps میباشد. عملاً درحال حاضر محصولاتی برای این استاندارد وجود ندارد و احتمالاً در آینده کاملاً محو خواهد شد.

Radio Frequency RF 

این رسانه انتقال هنوز در خانواده  KNX یک تازه وارد حساب میشود.

اگرچه در حال حاضر تولیدکنندگان کمی از این استاندارد استفاده می نمایند، پش بینی می شود در آینده نزدیک بسیاری از تولیدکنندگان به این استاندارد روی آورند KNX RF از امواج رادیویی با فرکانس 868MHz با یک نوسان  50KHz  برای مدوله کردن اطلاعات استفاده می نمایند.

با نرخ اطلاعاتی 16384 تقریباً میزان فریم های انتقالی با TP1 برابر خواهند بود.

Internet Protocol KNX net /IP 

اخیراً به عنوان یکی از بسترهای KNX معرفی شده و انتظار میرود در آینده ی KNX به یکی از مهمترین بسترهای انتقال اطلاعات تبدیل شود.

این امر افق ها را به سوی سیستم های ارتباطی سطح بالا در ساختمان ها باز کرده و همزمان یک Gateway استاندارد را برای KNX ایجاد مینماید.

بنابراین KNX یک بازه گسترده از بسترهای ارتباطی را در اختیار کاربرانش قرار میدهد.

با این وجود TP1 به عنوان مهمترین بستر ارتباطی خانواده KNX مطرح میباشد.

KNX RF یک انتخاب مناسب برای پاسخ به تقاضاهای ارتباطی بدون سیم در سیستمهای اتوماسیون ساختمان میباشد.

PL110 همچنان میتواند به عنوان یک راهحل بخصوص برای ساختمان های بازسازی شده باشد.

بستر ارتباطی برای ارتباطات نیازمند به پهنای باند بالا، مانند صدا، تصویر و سایر ارتباطات این چنین از طریق KNX net/IP امکان پذیر میباشد.

حالات برنامه ریزی و بسترهای ارتباطی KNX

تماس بگیرید