تفاوت روش سنتی برق ساختمان و سیستم کنترل هوشمند ساختمان

تفاوت عمده اي كه سيم كشي سنتي با سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS دارد، جداسازي مدار فرمان از قدرت است. به صورتيكه عناصر كنترلي (نظير كليد) ديگر در مسير مدار قدرت قرار ندارند و فرمانهاي كنترلي از طريق اين تجهيزات هوشمند بر روي باس مخابره شده و توسط قطعات فعالساز، اجرا ميگردد. در سيمكشي به روش سنتي اجرا شود، با پديده تعدد و شمار بالاي كليدهاي سنتي امكان تغيير نحوه كنترل روشنايي ها و لوازم برقي وجود ندارد اما در خانه هوشمند، پس از سيم كشي نيز با تغيير در برنامه نرم افزاري، ميتوان نحوه كنترل لوازم برقي و روشنايي را تغيير داد.

تفاوت روش سنتی برق ساختمان و سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS

سیم کشی به روش سنتی:

در این نوع سیم‌کشی برای هر یک از چراغها، کولر، فن تهویه و … یک مدار جداگانه و مستقلی وجود دارد.

سیم کشی به روش سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS:

در سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS با ساختار «باسیم» برای اتصال تجهیزات برقی ساختمان مانند: روشنایی، سرمایش و گرمایش و … ، از یک کابل انتقال داده (2 رشته) بین ورودیها و فعالسازها، استفاده میشود. در این نوع سیم‌کشی کلیۀ فرمانها بین تجهیزات با مدار فرمانی که از یک کابل (باس) تشکیل شده است، به هم مرتبط میشوند. همچنين انتقال توان از منبع تغذيه به مصرف كننده ها (خروجي ها) از طريق مدار قدرت با ولتاژ 220 ولت است.

تفاوت های ديگر خانه هاي هوشمند با خانه هاي معمولي را ميتوان به صورت زير فهرست كرد:

مجزا بودن مدار فرمان از مدار قدرت در سيستم هوشمند

عدم وجود برق 220 ولت در مدار فرمان (ديتا) و در نتيجه افزايش ايمني در سيستم هوشمند

(امكان برنامه ريزي عملكردها در سيستم هوشمند) با توجه به جدا بودن مدارات

امكان تغيير برنامه و سناريوها (مثلا تغيير نحوه كنترل روشناييها) با توجه به خواسته ساكنين

عدم وجود پيچيدگي سيم كشي هوشمند

مشاهده و كنترل تجهيزات برقي از هر جاي خانه و حتي روي بستر اينترنت و از دور

دارا بودن آدرس دهي قطعات در سيستم هوشمند

نماي زيبا و كاهش حجم نصب كليدها

اگر در ساختمان های امروزی و به  ویژه در سطح زیربنای بالا که روشنایی های زیادی در ساختمان کار میشود سیستم روشنایی به صورت سنتی اجرا شود، با پدیده تعدد و شمار بالای کلیدهای سنتی در سطح دیوارهای داخلی ساختمان روبه رو هستیم اما با نصب یک کلید هوشمند در پذیرایی دیگر نیازی به نصب کلیدهای متعدد نیست و با برنامه ریزی بر روی این کلید هوشمند میتوان کلیه فرامین و دستورات لازم برای روشناییها، پرده ها، سیستم سرمایش و … را صادر کرد.

مرجع:

کتاب طراحي و نصب تأسيسات حفاظتي و ساختمانهاي هوشمند

سیستم کنترل هوشمند ساختمان BMS

تماس بگیرید