تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ

با افتخار اعلام میداریم شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو متنوع ترین نوع خدمات به خصوص در زمینه تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ برای شما به ارمغان می آورد،حمل و نقل شهری یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران است و جهت حل این معضل احداث خطوط ریلی اجتناب ناپذیر است.شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو ، در راستای توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه بخش درون شهری، در جهت کمک به حل این معضل پیچیده و جدی در سال 1397 تاسیس گردید.

تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ

این شرکت ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ ، ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مربوط به صنعت مترو، افتخار داردکه با همکاری و مشارکت گروهی از کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی، نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می کند، و اطمینان دارد با تکیه بر نیروی انسانی با تجربه، متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری دانش اندوخته شده از شرکت های مطرح و با تجربه در این زمینه، و نیز بازتولید، بومی سازی و مدیریت این دانش، قدم های بسیار بزرگتری در جهت خودکفایی این صنعت کارآمد در سیستم های حمل و نقل برخواهد داشت

تعمیرات و نگهداری سیستم های سیگنالینگ

تعمیر کارتها و بردهای RTU وCBI

اصلاح ونصب و بهینه سازی سیستم حفاظتی قطارها (ATP)

نصب و اجرای پروژه های مدار راه

نصب و نگهداری سیستم های تغذیه (UPS)

نصب و نگهداری انواع ماشین سوزن

حمل و نقل شهری یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران است و جهت حل این معضل احداث خطوط ریلی اجتناب ناپذیر است.شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو ، ارائه دهنده خدمات تعمیر ونگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ، ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مربوط به صنعت مترو، افتخار داردکه با همکاری و مشارکت گروهی از کارشناسان و خبرگان صنعت حمل و نقل ریلی، نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا می کند، و اطمینان دارد با تکیه بر نیروی انسانی با تجربه، متخصص و کارآمد خود و با بکارگیری دانش اندوخته شده از شرکت های مطرح و با تجربه در این زمینه، و نیز بازتولید، بومی سازی و مدیریت این دانش، قدم های بسیار بزرگتری در جهت خودکفایی این صنعت کارآمد در سیستم های حمل و نقل برخواهد داشت

Wayside

نصب ، راه اندازی ، نگه داری وتعمیرات تجهیزات مدار راه در طول خط
نصب ، راه اندازی و نگه داری و تعمیرات ماشین سوزن
نصب ، راه اندازی چراغ سیگنال

Indoor

نصب و راه اندازی انواع تجهیزات indoor
نصب انواع کابینت های OBC، TAC ،
نصب و راه اندازی تجهیزات مدار راه
نصب و راه اندازی منابع تغذیه (UPS)
نصب و راه اندازی سیستم RTU

ATP

نصب ،نگه داری و بهینه سازی انواع سیستم های حفاظتی قطار (ATP)

تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ

تماس بگیرید