تبدیل برق متناوب به مستقیم

الکتریسیته هایی که شرکت برق توزیع می کند به شکل جریان متناوب است درحالیکه برق مورد نیاز شارژ باتری های داخلی و تغذیه بردهای کنترلی در یو پی اس ups ازنوع مستقیم میباشد.

تبدیل برق متناوب به مستقیم

بنابراین اصلی ترین عملکرد در یو پی اس ups باید تبدیل برق AC به DC باشد.(تا باتری ها بتواند از آن جهت شارژ استفاده کند)

درواقع این دستگاه معمولاً سطوح مختلفی از ولتاژ را برای استفاده فراهم می سازد.

در ادامه به کاربردهای دیگر تبدیل برق متناوب به مستقیم اشاره خواهد شد.

خیلی ازدستگاهها عملاً برای تجهیزات داخلی خود برق DC لازم دارند.

به عنوان نمونه هایی از این دستگاهها میتوان:

منشی های تلفنی، انواع تجهیزات صوتی، بعضی ازانواع شارژرباتری.

دردنیای کامپیوترغالب پرینترها، مودمهای خارجی (external) و اکثر تجهیزات جانبی را نام برد.

آداپتورهای AC درواقع برق AC شهر را به برق DC مورد نیازبرای دستگاه تبدیل میکنند.

اختلاف بین این آداپتورها با تامین کننده برق DC موجود درکامپیوترشما درطراحی آن میباشد.

آداپتورهای AC ازانواع تامین کننده های خطی میباشند، ارزان هستند وساخت آنها ساده است.

اشکال عمده آنها این است که اتلاف انرژی در آنها به شدت زیاد است.(معمولاً بیش از 50% انرژی ورودی به آنها بصورت گرما تلف می شود)

به جای یک طرح خطی، کامپیوترها از سیستم تامین انرژی سوییچینگ با ولتاژ ثابت استفاده می کنند.

بطور خلاصه سیستم تامین انرژی سوییچینگ ازیک سوییچ ترانزیستوری و یک حلقه بسته بازخورد داربرای تولید برق DC تنظیم شده ومناسب، بدون توجه به باری که برروی آن است استفاده میکند. دراین حالت فقط میزانی از برق AC مورد استفاده قرارمی گیرد که برای تامین بار DC که از دستگاه تغذیه کشیده می شود لازم است.

مزیت اصلی یک سیستم تامین انرژی سوییچینگ نسبت به نوع خطی آن این است که راندمان بیشتری دارد.

عیب اصلی سیستمهای تامین انرژی سوییچینگ اینست که آنها دردرون خود سیگنالهایی با فرکانس بالا(بعنوان بخشی ازفرآیند تبدیل) تولید می کنند که می تواند به صورت تشعشع از کامپیوترخارج شود وموجب اختلال درتجهیزات الکترونیکی داخل و یا خارج کامپیوتر شود.

به همین خاطرست که معمولا سیستم تامین انرژی کامپیوتر جهت حفاظت بیشتر از تشعشع درون جعبه های فلزی قرار می گیرند.

ضریب قدرت

به معنای نسبت  انرژی واقعی مصرفی دستگاه به شدت جریان و ولتاژی تغذیه می باشد.(منابع قدرت قدیمی ضریب قدرتی بین 0.5 تا 0.7 دارند)

ضریب قدرت برای تعیین اندازه توان UPS ومنابع تغذیه ای که مجموعه های بزرگتر را تحت پوشش قرار می دهند اهمیت دارد.

منابع تغذیه که برای سرورها مورد استفاده قرار میگیرند شامل تجهیزات اضافه ای جهت اصلاح ضریب قدرت میباشند.(دارای ضریب قدرتی نزدیک به عدد یک میباشند)

این وسایل منابع تغذیه با ضریب قدرت اصلاح شده نامیده می شوند ودارای ضریب قدرتی نزدیک به عدد یک میباشند.

منابع تغذیه با ضریب قدرت پایین اگربه تعداد زیاد مورد استفاده قرارگیرند موجب بروزمشکاتی دربرخی تجهیزات الکتریکی و شبکه توزیع برق می گردند.

دربرخی نقاط جهان، شرکتهای توزیع برق جریمه هایی را برای مصرف کننده های عمده ای که بارزیادی را با ضریب قدرت پایین به شبکه تحمیل می کنند، درنظرمیگیرند اگرچه این موضوع برای یک مصرف کننده کامپیوتر خانگی جای نگرانی ندارد.

تبدیل جریان متناوب به مستقیم در یو پی اس ups

تماس بگیرید