امكانات و سيستمهاي هوشمند قابل ارائه و كنترل در يك ساختمان

امكانات و سیستم های هوشمند قابل ارائه و كنترل که می توان در یک ساختمان ارائه کرد :

امكانات و سیستم های هوشمند

1. سیستم های هوشمند كنترل روشنايي و نورپردازي Lighting

2. سیستم های هوشمند كنترل سرمايش / گرمايش و تهويه مطبوع HVAC

3. سیستم های هوشمند كنترل تاسيسات موتورخانه

4. سيستم كنترلي هوشمند درب / پنجره / پرده / كركره / سايبان و …..

5. سيستم كنترلي هوشمند صوتي و تصويري

6. سيستم كنترلي هوشمند امنيتي – حفاظتي

7. سيستم كنترلي هوشمند تجهيزات از راه دور

8. سيستم كنترلي هوشمند تاسيسات استخر، سونا و جكوزي ، سالن هاي ورزشي و رستوران

در استانداردهاي جهاني آمده است : I.B.S در تعريف تهويه مطبوع بر اساس نوعي از مكيدن و يا دميدن هوا از طريق طبيعي و يا مكانيكي به هر فضا يا از هرفضا براي كنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظيم هوشمند دما , رطوبت , همراه با حذف آلاينده هاي مختلف براي تامين آسايش حرارتي .در اين سيستم كه مبتني بر بهينه سازي مصرف انرژي و كنترل صحيح تجهيزات مولد انرژي مي باشد محل كنترل در سطوح مختلف ساختار برودتي و رطوبتي سيستم اعمال مي شود.

سالهاست كه چيلرها، بويلرها، هواسازها، فن كوئلها و ديگر تجهيزات مكانيكي يك ساختمان امكان كنترل را دارا مي باشند كه اين كنترل بصورت كاملاً بسته و محلي صورت مي گيرد . براي مثال در صورتي كه فشار بخار داخل بويلر از حد استاندارد بالاتر رود بطور خودكار مشعل خاموش شده و يا شير اطمينان عمل مي كند .در چنين سيستمي تمامي كنترلها و عملكردهاي تجهيزات بصورت دستي صورت مي گيرد مثلاً در ابتداي فصل اين مدير واحد تاسيسات است كه تصميم مي گيرد چند درصد از سيستم فعال شده و چه تعداد از پمپها در مدار قرار گيرند و يا اينكه توالي فعاليت پمپها طوري انجام گيرد كه استهلاك بصورت متناسب انجام شود .

ولي در سيستم مدرن و نوين، طي پياده سازي يك شبكه عصبي و كنترلي، اطلاعات مربوط به كليه تجهيزات اعم از فشار مايع، فشارگاز، دما، رطوبت، فرمان حركت و غيره در يك كنترلر مركزي وارد شده و سپس با نرم افزاري كه در آن كليه ساختمان و تجهيزات مكانيكي آن بصورت گرافيكي شبيه سازي شده است عمل برنامه ريزي صورت مي گيرد.

قابلیت های سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

تماس بگیرید