استاندارد KNX در هوشمندسازی ساختمان

KNX در هوشمندسازی ساختمان تنها استاندارد منبع آزاد در دنياست و همين نكته باعث شده است تا امروزه KNX به عنوان یكی از بهترین استانداردهای هوشمندسازی ساختمان مطرح گردد KNX طيف وسيعی از رسانه های انتقال داده و حالات گوناگون پيكربندی سيستم را پشتيبانی میکند. در کنار پيكربندی سخت افزاری، نرم افزار ETS امكان مدیریت و یكپارچه سازی سيستم را به کاربر میدهد، تا بتواند ملزومات، تجهيزات و تاسيسات استاندارد KNX در هوشمندسازی ساختمان را با بهترین کارایی و بازده در محل موردنظر پياده سازی کند. در این مقاله سعی ما بر این است تا به معرفی این استاندارد هوشمندسازی ساختمان بپردازیم و عملكرد و نحوه پياده سازی آن را مورد بررسی قرار دهيم.

استاندارد KNX در هوشمندسازی ساختمان

قویترین پروتکل قابل استفاده جهت هوشمندسازی ساختمانها پروتکل  KNX میباشد.

این پروتکل منبع باز است بدین معنا که توانایی پشتیبانی از قطعات کارخانجات مختلف را دارا میباشد. بیش از 250 کارخانه در 31 کشور جهان تولید کننده ملزومات مورد نیاز KNX میباشند KNX . یک استاندارد بر مبنای مدل OSI بوده و یک پروتکل ارتباطی شبکه است که در خانه های هوشمند به  کار میرود. این استاندارد یک جانشین و در ضمن یک یکسو کننده برای سه استاندارد قبلی زیر نیز میباشد:

(European Home System Protocol (EHS

Bati BUS

(European Installation BUS (EIB

در حال حاضر این استاندارد توسط انجمن Konnex اداره میشود و دارای تاییدیه استانداردهای زیر میباشد:

استاندارد جهانی :ISO/IEC14543-3

استاندارد اروپا EN 50090

استاندارد آمریکا  US ANSI/ASHRAE135

استاندارد چین GB/Z 20965

همانطور که گفته شد استاندارد KNX بر پایه مدل OSI شکل گرفته است. در این مدل هر لایه وظایف خاص خود را دارد و سطح مشخصی از ارتباط با سخت افزار و لایه فیزیکی دارند. همانطور که در مدل OSI سطح زیرین مربوط به لایه فیزیکی میباشد، در مدل KNX هم پایین ترین سطح، لایه رسانه های انتقال داده و فیزیکی است. در تصویر زیر لایه های استاندارد KNX و ارتباط آنها با رسانه های انتقال داده در پروتکل KNX را مشاهده می فرمایید.

KNX در هوشمندسازی ساختمان

تماس بگیرید