آموزش

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(آموزش)” به دلیل حضور در صنعت و آگاهی از مسائل آن ، با هدف افزایش دانش کاربردی در صنعت، پرورش نیروهای مجرب اقدام به آموزش و بالا بردن دانش فنی از طریق ارائه مقالات و برگزاری کلاس های آموزشی می نماید.

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(آموزش)

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی هاي عصر اطلاعات شرکت ها نیازمند آموزش مهارت هایی هستند که بتوانند با علم روز پیشرفت کنند . یکی از این مهارت هاي مهم و کارا خلاقیت ، نوآوري و کارآفرینی است که با استفاده از آن همگان سعی در رشد و توسعه شرکت و یا سازمان خود را داشته باشند . بنابراین اگر فردي در سازمان بالاترین حد مهارت برخوردار باشد ولی از مهارت هاي خلاقیت و نوآوري بی بهره باشد هرگز قادر به انجام کاري خلاق و حرکت در مسیر رشد نخواهد بود، لذا شرکت با برگذاری کلاس های آموزشی سعی بر بالا بردن این مهارت ها دارد.

تماس بگیرید