با افتخار اعلام میداریم شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو متنوع ترین نوع خدمات به خصوص در زمینه تعمیرات و نگهداری […]

تعمیرات و نگهداری و نصب سیستم های سیگنالینگ

با افتخار اعلام میداریم شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو متنوع ترین نوع خدمات به خصوص در زمینه تعمیرات و نگهداری […]

ادامه مطلب
رشد و توسعه فناوری های هوشمند و تاثیرگذاری این رشد بر عرصه های گوناگون زندگی انسان، محیط و شرایط مختلف […]

هوشمندسازی بیمارستان در مدیریت هوشمند ساختمان bms

رشد و توسعه فناوری های هوشمند و تاثیرگذاری این رشد بر عرصه های گوناگون زندگی انسان، محیط و شرایط مختلف […]

ادامه مطلب
کنترل خانه یا آپارتمان در سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS در قالب یک پکیج کنترلی و با هدف کنترل اجزای […]

کنترل خانه یا آپارتمان در سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

کنترل خانه یا آپارتمان در سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS در قالب یک پکیج کنترلی و با هدف کنترل اجزای […]

ادامه مطلب
یکی از بهترین امکانات قابل ارائه در خانه هوشمند BMS این است که کاربر می تواند بنابر نیازهای متفاوت خود، مجموعه […]

انواع سناریوها در خانه هوشمند

یکی از بهترین امکانات قابل ارائه در خانه هوشمند BMS این است که کاربر می تواند بنابر نیازهای متفاوت خود، مجموعه […]

ادامه مطلب
مصرف روز افزون انرژي، پایان پذیر بودن منابع، اثرات نامطلوب بر محیط زیست و افزایش قیمت آن باعث گردیده است […]

مدیریت هوشمند ساختمان

مصرف روز افزون انرژي، پایان پذیر بودن منابع، اثرات نامطلوب بر محیط زیست و افزایش قیمت آن باعث گردیده است […]

ادامه مطلب
شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو”telo” با توجه به تجربه خود در زمینه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند […]

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو”telo” با توجه به تجربه خود در زمینه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید