ازشرکت های سازندۀ PLC  میتوان SIEMENS،MITSUBISHI ،BRADLEY ALLEN،OMRON،KEYENCE و …را نام برد.اگرچه ازعرضۀ انواع PLC  توسط سازندگان مختلف چند ده […]

آموزش PLC میتسوبیشی2(MITSUBISHI)

ازشرکت های سازندۀ PLC  میتوان SIEMENS،MITSUBISHI ،BRADLEY ALLEN،OMRON،KEYENCE و …را نام برد.اگرچه ازعرضۀ انواع PLC  توسط سازندگان مختلف چند ده […]

ادامه مطلب
PLC مخفف PROGRAMABLE LOGIC CONTROLER  می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتربه کنتاکتورها یا رله ها […]

آموزش PLC میتسوبیشی(MITSUBISHI)

PLC مخفف PROGRAMABLE LOGIC CONTROLER  می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتربه کنتاکتورها یا رله ها […]

ادامه مطلب
کنترلر (controller) مغز متفکر پردازش است و تمامی فرامینی را که یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه‌ی […]

انواع کنترلر

کنترلر (controller) مغز متفکر پردازش است و تمامی فرامینی را که یک متخصص در نظر دارد اعمال کند تا پروسه‌ی […]

ادامه مطلب

تماس بگیرید