معرفی شرکت

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو توسط گروهی از مهندسین مجرب در رشته های مختلف مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک تاسیس گردید . با توجه به تخصص و تجربیات آکادمیک و عملی گسترده موسسین این شرکت در حوزه های برق ، کامپیوتر و مکانیک حوزه فعالیت این شرکت نیز متعاقبا افزایش یافته و این امکان برای کارفرما مهیا شده که در پروژه های گسترده فقط با یک پیمانکار قرارداد منعقد کرده و اجرای موازی تحت مدیریت یکپارچه و قابل کنترل و پایش مستمر از یک مبدا ، در راستای کاهش زمان اجرای عملیات پیش نیاز صورت پذیرد .

 

هدف اصلی شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو انجام خدمات مهندسی مرتبط با پروژه های برق ، کامپیوتر و مکانیک با حداکثر بهره وری است .در این راستا موسسان شرکت اهداف کلان زیر را جهت نیل به موارد فوق در یک دوره سه ساله مدنظر قرار داده است :

1 – بالا بردن سطح رضایت کارفرما با استفاده از روش های هماهنگ و ساختار یکنواخت در ارائه خدمات

2 – تلاش در زمینه های نوآوری و انجام پروژه های جدید در چارچوب فعالیت های شرکت .

3 – تعهد برای برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه .

4 – افزایش سطح آگاهی پرسنل موثر بر کیفیت سازمان از طریق ارائه آموزش های مناسب و مرتبط و بروز رسانی اطلاعات در شرکت و افزایش ارتباطات درون سازمانی در ارائه خدمات .

5 – ایجاد انگیزه در پرسنل در جهت کاهش هدر رفت زمان و افزایش رضایت پرسنل و نهایتا کارفرما در راستای ارتقای فرهنگ کار مفید .

اطلاعات شرکت

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو

مشاور و مجری کلیه پروژه های صنعتی

شماره های تماس :
55401674 - 021-55437517

پست الکترونیکی :
info@temt.ir

تماس بگیرید